Տնային աշխատանք

Դուրս գրել անհասկանալի բառերը և բացատրել բառարանի օգնությամբ:
Անիմա-չհասկացված, խուսափուկ-խուսափող, կամարակապ-կամարաձև կառուցված
Ինչ էր փորձում քարոզել Զվարթը:
Ինչու՞ է նախանձը, սահմանափակը փորձում միշտ փակել Սիրո ճանապարհը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s