Դաս 5-6

1.Որ անհավասարաչափ շարժումն է կոչվում հավասարաչափ արագացող

Մարմնի շարժումը կոչվում է հավասարաչափ արագացող եթե այդ շարժման արագությունը կամայական հավասար ժամանակամիջոցում փոփոխվում է նույն չափով:

2.Որ ֆիզիկական մեծությունն է կոչվում հավասարաչափ արագացող շարժման արագացում;

Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մարմնի շարժման արագության փոփոխության և այն ժամանակամիջոցի հարաբերությանը, որի ընթացքում կատարվել է այդ փոփոխությունը, կոչվում է հավասարաչափ արագացող շարժման արագացում:

3.Ինչ է ցույց տալիս արագացումը:Որն է արագացման միավորը,և ինչպես է այն սահմանվում:Գրել բանաձևը:

a=v/t արագացումը ցույց է տալիս, թե մարմինը ինչքան է արագանում ամեն վարկյան

արագացման միավորը` մ/վ2

4.Հավասարաչափ շարժման ճանապարհի և արագության բանաձևը

v=at, s=at2/2

5.Հավասարաչափ արագացող շարժման արագության և ճանապարհի բանաձևերը

a=v1/t

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s