Մեծ Բրիտանիա

  1. Բնութագրել Մեծ Բրիտանիայի աշխարհագրական դիրքը:

ՄեծԲրիտանյանունիշատհարմարաշխարհակրագանդիրքՄայրցամաքիցբաժանվումէհյուսիսայինծովովԼաՄանշևՊաԴեԿալենեղոցներով:

  • Առաջին ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Մեծ Բրիտանիայի ափերը ողողող ջրային ավազաններն ու հարևան պետությունները:

ԱտլանդտյանՕվկիանոսՀյուսիսայինԾովԱնգլիականՆեղուցԻռլանդականԾովՍահմանակիցէՖրանսիայինԲելգիային:

  • Որո՞նք են Մեծ Բրիտանիայի զարգացման նախադրյալները:

ԵվրոպայիզարգացածերկրներիհետավտոմոբիլայինևերկաթուղայինհաղորդագրությանհաստատումըՄեծԲրիտանիայիհամարբարենպաստպայմանէՆրաափերովենանցնումաշխարհիտարբերծայրերըձգվողծովայինուղիները:

  • Որո՞նք են Մեծ Բրիտանիայի տնտեսության ամենազարգացած ճյուղերը: 

Տնտեսությանընդհանուրսպասարկմանոլորտը , մեքենաշինությունըգյուղատնտեսությունըարդյունաբերությունը ,արտաքինտնտեսականկապերըխոշորընկերություններըՇելևԲրիթիշՓեթրոլյումընկերությունները:

  • Ի՞նչ դեր ունի Մեծ Բրիտանիան ժամանակակից աշխարհում: 

Էլեկտրաներեգյայիարտադրանքիծավալովաշխարհումառաջատարներիցէ:

  • Երկրորդ ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Մեծ Բրիտանիայի խոշոր քաղաքները: 

ԼոնդոնԲիրմինգամԳլազգոուԼիվերպուլՄանչեստերԷդինբուրգԲելֆասթ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s