Ծերունին և ծովը

Բառային աշխատանք — պրկել, անխոնջություն, զառամած, կռթնել, անողորկ, երախ, տնտղել, լերդանալ, կզակ, հանդիպակաց, ընդարմանալ, կարկամել, շեղբ, անհողդողդ, տոկալ:

Պրկել- վտանգից՝ դժբախտությունից՝ չարիքից ազատել՝ զերծել:

Անխոնջություն-

Զառամած-ծեր

Կռթնել- արմունկով հենվել մի բանի:

Աչքակապություն-թյուրիմացության մեջ գցելը, որևէ բան իրականից ավելի լավ՝ շատ՝ գեղեցիկ ևն ներկայացնելը:

Տնտղել-ուշադրությամբ զննել

Լերդանալ-մակարդվել

Կզակ-Ստորին ծնոտի կլորավուն դուրս ընկած ծայրը

Հանդիպակաց-իմացը կանգնած, դեմուդեմի, դիմացի

Ընդարմանալ-թմրել

Կարկամել-լեզուն կապ ընկնել, պապանձվել

Շեղբ-դանակի՝ դաշույնի ևն կտրող մասը

Անհողդողդ-չտատանվող, աներեր, հաստատուն:

Տոկալ-որևէ բանի դիմանալ, հակակայելով իրեն պահպանել, դիմանալ:

Ներկայացրու ծերունու վերաբերմունքը ձկան նկատմամբ՝ մեջբերելով դրվագներ կարդացածդ հատվածից:

«Կուզենայի խոշոր ձկանն էլ կերակրել,— մտածեց նա։— Չէ՞ որ նա իմ ազգականն է։ Բայց ես պիտի սպանեմ նրան, իսկ դրա համար ուժ է պետք ինձ»։

Համեմատիր այդ վերաբերմունքը Ջեկ Լոնդոնի «Ոսկե կիրճը» պատմվածքի հերոսի՝ ոսկու հանքի հանդեպ վերաբերմունքի հետ: Նշիր նմանություններ:

Բացատրիր՝ ինչ էր ծերունին պահանջում ինքն իրենից, ծերունու՝ իր նկատմամբ խստապահանջ վերաբերմունքի պատճառը ո՞րն էր: Կարո՞ղ ես քո սեփական փորձով համոզել մեզ այդ մեթոդի արդյունավետ լինելը:

Նա ինքն իրենից պահանջում էր չհանձնվել, ուտել, թեկուզ եթե սոված չի, որ ուժ հավաքի: Դրա պատճառը այն էր, որ նա չէր ուզում բաց թողել ձկանը, քանի որ վերջապես նրա բախտը բերել էր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s