Էռնեստ Հեմինգուեյ. «Ծերունին և ծովը» Գ. մաս 1

Բացատրել բառերը. վեհանձնություն, շորթել, երաշխիք, անվրեպ, նիրհել, կիրճ, կարկամել, կզակ, պատվար, շառաչ, անողոքաբար, տնտղել:

վեհանձնություն– հպարտություն

շորթել–  խլել, կորզել, հափշտակել

երաշխիք– որևէ բանի համար նախապես սահմանվող ապահովություն՝ երաշխավորություն

անվրեպ– չվրիպող, նպատակից՝ չշեղվող, անսխալ

նիրհել–քնել

կիրճ– նեղ անցք՝ ձոր լեռների մեջ, լեռնանցք, կապան

կարկամել–լեզուն կապ ընկնել, պապանձվել

կզակ–ստորին ծնոտի կլորավուն դուրս ընկած ծայրը

պատվար–պատնեշ

շառաչ–շառաչյուն

անողոքաբար–անողոք կերպով

տնտղել–ուշադրությամբ զննել՝ դիտել՝ քննել, բոլոր կողմերից ուշադրությամբ նայել

Քննարկենք (գրավոր կարծիքները նախօրոք պատրաստել).

Ինչքա՜ն լավ է, որ մենք ստիպված չենք սպանել աստղերին։ … Բայց ինչքան լավ է, որ ստիպված չենք սպանել արևին, լուսնին ու աստղերին։ Բավական է, որ ուտելիք ենք շորթում ծովից ու սպանում ենք մեր եղբայրներին։ — Օվկիանոսից շորթում ենք ուտելիք, իսկ լուսատուներից ի՞նչ կշորթենք: Ի՞նչ կլինի եթե ստիպված լինենք սպանել աստղերին:

Աշխարհում ոչ ոք արժանի չէ նրանով սնվելու, հապա մի նայեցե՛ք՝ ինչպես է իրեն պահում և ինչպիսի վեհանձնությամբ։ — Բացատրիր վեհանձն բառի իմաստը. ինչու՞ չի կարելի նսեմացնել այն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s