Հաշվարկներ ըստ բանաձևերի

Գործնական աշխատանք`հաշվարկներ ըստ բանաձևերի

Գործնական աշխատանք՝ Հաշվարկներ ըստ քիմիական բանաձևերի՝ FeSO4

1.Նյութի անվանումը

Երկաթի սուլֆատ

2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը

Fe-երկա թ

S-ծծումբ

O-թթվածին

3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում

1Fe, 1S, 4O

4. Հաշվել՝Mr

 Mr(FeSO4)=56+32+16*4=56+32+64=152

5. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m

m(Fe):m(S):m(O)= 56:32:64

6.Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w

w(Fe)=56/98*100%=32%

w(S)=32/98*100%=33%

w(O)= 100-(32+33)=35%

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s