Նախագիծ

<<Կրթությունը Մայրաքաղաքից դուրս >>

Նպատակը՝ ծանոթանալ Մայրաքաղաքից դուրս քաղաքների կրթության որակի և պայմանների հետ:

Մեթոդը՝ հարցումներ ենք անելու քաղաքից դուրս ապրող բնակիչների հետ։

Հարցաշարը՝

1. Ինչ կարծիք ունեք դպրոցի կրթության մեթոդի մասի։

2, Ինչպես է ջեռուցվում դպրոցը։

3. Ինչ կփոխեիք դպրոցի կրթության մեջ։

4. Ինչ կփոխեիք դպրոցի մեջ։

5. Կցանկանայիք սովորել մեկ այլ դպրոցում։

Արդյունք՝ պատրաստել տեսանյութ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s