Երկու թռչուն

  • բացատրիր բառերը — վշտալից, բխել, համակվել, գգվել, անհուն, անհագ, պարփակված, խոռոչ, թոթվել, ննջել, հեգնորեն, սոսկում, հոռետես, ռամիկ, պապակվել, ոստյուն, բաբախել:

1.
վշտալից- տոգորված
բխել- ծագել
համակվել- լցվել
գգվել-փայփայել
անհուն-անհատակ
անհագ-չհագեցող
պարփակված-մեկուսացած
խոռոչ-փոս
թոթվել-թափահարել
ննջել-քնել
հեգնորեն-լուրջ կերպով
սոսկում-վախ
հոռետես-վատատես
ռամիկ-գյուղացի
պապակվել-պապակել
ոստյուն-ցատկ
բաբախել-խփել, բախել

  • երբեք չէի ցանկանա վանդակ մտնել, նույնիսկ եթե ինձ թագավորություն տային այնտեղ…  ինչպե՞ս կմեկնաբանես այս միտքը: Ի՞նչը կարող է քեզ համար վանդակ լինել (ստեղծագործական աշխատանք):

«Լավ է ապրել ազատության մեջ սոված, քան գերության մեջ կուշտ»։ Ինձ թվում է ճնճղուկը սա էր ուզում ասել։

  • Ճնճղուկը եթե մարդ լիներ, ինչպիսի՞ն կլիներ: Իսկ արու դեղձանի՞կը:

Ճնճղուկը կլիներ համարձակ, ազատություն կամեցող, լավի ու բարիի կողմնակից մարդ։ Իսկ արու դեղձանիկը կլիներ խեղճ, ամեն ինչից վախեցող, համարձակ քայլերից խուսափող մարդ։

  • Դու ո՞ր ճանապարհը կընտրեիր, ինչու՞:

Ես կընտրեի ազատության ճանապարհը։ Քանի որ ազատությունը ուտելիքից և հարմարավետությունից ավելի կարևոր է։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s