Կապեր

Իոնային է կոչվում այն կապը որը առաջանում է մետաղների և ոչ մետաղների ատոմների միջև տարբեր լիցքավորված իոնների միջոցով։ Իոնները դրանք լիցքավորված մասնիկներ են, որոնք առաջանում են ատովներից էլեկտոններ կորցնելու կամ ընդունելու ժամանակ։ Մետաղները կորցնում են էլեկտրոններ շերտը ավարտելու համար, իսկ ոչ մետաղները ընդունում են էլեկտրոններ։

Մետաղական է կոչվում այն կապը, որը առաջանում է մետաղների դրական իոններից և կորցրած էլեկտրոնների միջև։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s