Ծովուն դիմաց

mateos

Կարդալ բանաստեղծությունը և կատարել առաջադրանքները:

Հոգիս այսօր մութ-կապո՜ւյտ է ծովուն պես,
Եկուր լըռել իր ամայի ափունքին․․․
Հոգիս այսօր ե՜րգ ունի ճի՛շտ ծովուն պես,
Եկուր լըսել՝ մինչև աչքերըդ թըրջին․․․

Գիշեր է, մե՜ծ լուսնընկայով արծաթե,
Բայց լույսն այս ցուրտ, օ՜, չե՛մ կըրնար սիրել ես․
Իմ լուսնընկան դո՛ւն ես, ամպե մը ծաթե,
Եղիր Աստվա՜ծն իմ երկնընքին տրտմերես․․․

Հոգիս այսօր խենթեցե՜ր է ծովուն պես․․․

Առաջադրանքներ

Բանաստեղծությունը փոխադրել արևելահայերեն (շարադրանքը` ազատ)

Հոգիս այսօր մութ-կապո՜ւյտ է ծովի պես,
Արի լռի իր ամայի ափին ․․․
Հոգիս այսօր ե՜րգ ունի ճի՛շտ ծովի պես,
Արի լսի՝ մինչև աչքերդ թրջվեն․․․

Գիշեր է, մե՜ծ լուսնընկայով արծաթե,
Բայց լույսն այս ցուրտ, օ՜, չե՛մ կարող սիրել ես․
Իմ լուսնընկան դո՛ւ ես, ամպի մի կտոր,
Եղիր Աստվա՜ծն իմ երկնքին տրտմերես․․․

Հոգիս այսօր խենթացել է ծովի պես․․․

Տրտմերես  բառը բարդ բառ է, որովհետև … Գտիր բառի բոլոր արմատները և առանձին-առանձին դրանցով կազմիր ևս մի քանի բառ:

Տրտմերես-տրտում+երես

Տրտում-տրտմաբար,տրտմություն

Երես-երեսհատ,երկերեսանի, աներես

Ծովին նկարագրող հատվածները դուրս գրիր:

Քանի որ քնարական հերոսն իր հոգին նմանեցնում էր ծովին, դուրս գրածդ հատվածների միջոցով փորձիր նկարագրել, թե ինչ հոգեվիճակում էր նա:

Հոգիս այսօր մութ-կապո՜ւյտ է ծովուն պես,
Եկուր լըռել իր ամայի ափունքին․․․

Նա ծովի ալիքների աշխույժ տրամադրություն ուներ

Ստեղծագործական աշխատանք – Հոգիս ծովի պես …

Իմ հոգին բարկացաց ժամանակ միշտ ալեկոծված է, իսկ երրբ ես հանգիստ եմ նա միշտ խաղաղ և բարի է։ Բոլորնել ասում են որ ես ունեմ ծովի պես հանդարտ հոգի։ Բայց միշտ չէ որ ես հանգիստ եմ։ Ծովի ալիքները այնպես է ալեկոծում, որ ես սկսում եմ ուժեղ ծիծաղել, անել խենթություններ։

Բանաստեղծությունը սովորել անգիր:

Կարդալ ,,Երջանկություն,, բանաստեղծությունը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s