Ինքնաստուգում

1,Հետևյալ նյութերը տեղադրել աղուսյակում և անվանել՝ SO3,HNO3, Cu(OH)2,BaO,BaCO3,Ba(OH),H2CO3,AlCl,MgSO4.

Օքսիդ-SO3, BaO

Թթու-HNO3, H2CO3

Հիմք-Cu(OH)2, Ba(OH)2

Աղ-BaCO3, AlCl, MgSO4

2,Կազմել հետևյալ նյութերի բանաձևերը և նշել օքսիդ,թթու,հիմք,աղ։

Բարիումի ֆոսֆատ (Ba3(PO4)2)

Ալյումինումի հիդրոքսիդ (Al(OH)3)

Քրոմի (6) օքսիդ(CrO3)

Մագնեզիումի հիդրոքսիդ(Mg(OH)2)

Ծծմբական թթու(H2SO4)

Երկաթի (3) սուլֆատ (Fe2(SO4)3)

3, Որոշել ՕԱ֊ն։

H(+2)gO(-2), N(+1)2O(-2), Al2O3, Fe2O3, SO3, SO2, CaO, Cu2O.

4,

H3PO4-Mr,w?, m0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s