Ընտրությամբ գործունեության նախագծեր

Այս տարի մենք աշխատեցինք հետևյալ թեմաներով՝ կամպազիցիա, հեռանկար՝ գծային, օպտիական և լուսային, նկարահանման պահ, շարժում, գունային կապազիցիա, աղբամաններն առանց մառտկոցների նախագիծ, ոսկեհատման օրհենք և ամանորյա տեսանյութերի ստեղծում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s