Կիսամյակային ամփոփում

Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր
Նոյեմբերի 18-24-ը
Առաջադրանք 1 Առաջադրանք 2
Նոյեմբերի 25-30-ը
Առաջադրանք 1
Առաջադրանք 2
Դեկտեմբերի 2-8-ը
Առաջադրանք 1
Դեկտեմբերի 9-15-ը
Առաջադրանք 1
Առաջադրանք 2
Նախագծեր
«Նախագծային ընթերցանություն»
«Հանրային աուդիտ»
«Ամանորյա բացահայտումներ»
Անհատական նախագծեր
Թարգմանություններ
Հայրենագիտական ճամփորդություններ
• նախապատրաստական աշխատանք
• տպավորությունների ամփոփում
Ամփոփում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s