Տատանումներ

Տատանումը դա ինչ որ մի մեծության փոփոխություն է, որը ճշտությամբ կամ մոտավորապես կրկնվում է ժամանակի ընթացքում։

Ի՞նչ է բնորոշ բոլոր տատանումներին.

1. Դրանք շարժումներ են, որոնք կատարվում են հերթականությամբ՝ հակադիր ուղղություններով։

2. Կրկնելիությունը։

Եթե այդ մեծությունները փոխվում են ճշտությամբ կրկնվելով կոչվում են պարբերական։ Ճշտությամբ կրկնվող տատանումները ժամանակի ընթացքում կոչվում են պարբերաբար։

Տատանումների տարբերությունը կոչվում է այն ժամանակամիջոցը, որի ընթացքում մարմինը կատարում է մեկ լրիվ տատանում։

T-տարբերություն

[T]=վ

N=t/T

V=նյու

Տատանվող մարմնի առավելագույն շեղումը հավասարակշռության դիրքից կոչվում է տատանումների լայնույթ։

Տատանումները լինում են ազատ և հարկադրական։ Տատամողական համակարգում գործող ուժերին ազդեցությամբ ծակող տատանումները, երբ համակարգի վրա այլ ուժեր չեն ազդում կոչվում են սեփական կամ ազատ տատանումներ։ Իսկ այդ տատանումների հաճախությունը սեփական հաճախություն։

Եթե թելը շատ թեթև է գնդիկից և, բացի այդ նրա երկարությունը շատ մեծ է գնդիկի տրամագծերից, ապա այդպիսի համակարգն անվանում են մաթեմատիկական ճոճանակ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s