Տատանումներ

Տատանումներ, համակարգի վիճակի այնպիսի փոփոխություններ (շարժումներ), որոնց բնորոշ է կրկնվելիությունը։ Գոյություն ունեն բազմատեսակ տատանումներ, որոնք տարբերվում են ֆիզիկական բնույթով, առաջացման պատճառով, վիճակների փոփոխման արագությամբ, կրկնվելիության աստիճանով և այլն։ Տարբեր տեսակի տատանումներին բնորոշ են որոշակի օրինաչափություններ, որոնց ուսումնասիրությամբ զբաղվում է տատանումների տեսությունը։ Պարբերական տատանումների դեպքում կամայական ֆիզիկական բնույթ ունեցող F տատանվող մեծության արժեքը կրկնվում է ամեն անգամ միևնույն t=ժամանակամիջոցում․ F(t+T)=F(t), — oo<t<oo։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s