Ջերմահաղորդականություն

Ինչ է ջերմանաքանակը: 

Այն էներգիան, որը մարմինը ստանում կամ տալիս է ջերմափոխանակության ժամանակ, կոչվում է ջերմաքանակ:

Ինչ միավորով է արտահայտվում ջերմաքանակը միավորների ՄՀ-ում:

Ջ

Որ դեպքում է ավելի շատ ջերմաքանակ պահանջվում՝ նույն զանգվածի գոլ, թե եռման ջուր ստանալու համար:

Եռման ժամանակ

1լ և 2լ տարողությամբ անոթները լիքը լցված են եռման ջրով: Մինչև սենյակային ջերմատիճանը սառչելիս որ անոթի ջուրն ավելի շատ ջերմաքանակ կկորցնի:

2լ տարողությամբ անոթինը, քանի որ այն եռացնելիս ավելի շատ ջերմաքանակ է ծախսվել։

Նկարագրեք ջերմահաղորդականության երևույթը ցուցադրող փորձը:

Փորձից հետո ուշադիր զննելով ձողը՝ կհամոզվենք, որ նրա չափերի փոփոխություն տեղի չի ունեցել: Սա նշանակում է, որ ջերմափոխանակության ընթացքում էներգիան հաղորդվել է՝ առանց նյութի տեղափոխության: 

Թվարկեք մի քանի լավ ջերմահաղորդիչ մի քանի վատ ջերմահաղորդիչ նյութեր:

Փայտը վատ ջերմահաղորդիչ է գազերը նույնպես շատ վատ հաղորդիչներ են լավ ջերմահաղորդիչ է պղինձը:

Ինչու է օդը վատ ջերմահաղորդիչ:

Քանի որ օդը գազային նյութ է, այսինքն օդի մոլեկուլները իրարից ավելի հեռու են, դրանից հետևում է, որ այնտեղ ջերմահաղորդականությունը տեղի է ունենում ավելի դանդաղ:

Ինչ կիրառություն ունեն ջերմամեկուսիչ նյութերը:

Նյութերը նախատեսված են ցանկացած տեսակի շինությունների տանիքների, հատակների, պատերի ջերմամեկուսացման համար: 

Ինչ եք կարծում հնարավոր է ջերմահաղորդականությն երևույթը վակուումում: Ինչու:

Ոչ քանի որ օդ չկա։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s