Տիգրան Հայրապետյան

Վերլուծություն

Տիգրան Հայրապետյանը՝ որպես քաղաքագետ, իր գրեթե բոլոր վերլուծություններում առաջնային է համարում հասարակության դերն ու նշանակությունը՝ արժևորելով անձին որպես գործիչ։ Նա կարողանում է ոչ միայն պարզաբանել իր իսկ կողմից գրվածը, այլ վերլուծությամբ առաջարկում է փակուղուց դուրս գալու իր տեսակետները՝ կատարելով կոնկրետ հիմնավորումներ։ Ցանկանում եմ բնութագրել նրան որպես լուրջ գիտակ, քաղաքագետ, քաղաքացի, իր գործին նվիրված և հայրենասեր։ Տիգրան Հայրապետյանի հոդվածները գրառումները ոչ միայն տեղեկատվություն են փոխանցում ընթերցողին այլև նրա գրեթե բոլոր մտքերը դառնում են բանալի բացելու այն բոլոի դռները որոնք հասարակության համար եղել են անանցանելի։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s