դաս 1

7,8- րդ դաս. անցածի կրկնողություն. Թեմաները՝ Ֆիզիկական մարմին  և  նյութ: Ինչ՞ է նյութը, պարզ և բարդ նյութեր, անօրգանական և  օրգանական  նյութեր:Մաքուր  նյութեր, խառնուրդներ(համասեռ և անհամասեռ): Նյութի  հատկությունները՝ ֆիզիկական,  քիմիական, ֆիզիոլոգիական: 

Հարցեր և վարժություններ.

  • Սահմանեք և բնութագրեք ո՞րն է կոչվում ֆիզիկական մարմին,օրինակներ…
  • ֆիզիկական մարմինը ունի m/կգ,գ,մգ, և v/մ,լ,մլ,սմ։ Բոլոր ֆիզիկական մարմիները կազմված են նյութերից։
  • Մոտավոևապես քանի՞ միլիոն  նյութ  է  հայտնի մարդկությանը
  • Այսօրվա դրությամբ մարդկությանը հայտնի է մոտովորապես 30000000 նյութ պարզ, բարդ։ Բարդ նյութերը լինում են օրգանական և անօրգանական։ Պարզ նյութեր 400 հատ են։ Անորգանականները 500000 են։ Օրգանակները 29000000։
  • Սահմանեք,դասակարգեք և բնութագրեք նյութերը, գրեք պարզ և բարդ, անօրգանական և օրգանական նյութերի օրինակներ…
  • Նյութը փոքրագույն մասնիկների՝ ատոմ, մոլեկուլ, իոն փոխազդեցութըան արդյունքն է իրեն բնորոշ բաղադրությամբ, կառուցվածքով, հատկություններով, զանգվածով, ծավալով։Մարդկությանը հայտն է 118 տար։ Պարզ նյութերը կազմված են միատեսակ տարի ատոմներից։
  • Սահմանեք և բնութագրեք մաքուր նյութերի հատկությունները`ֆիզիկական, քիմիական, ֆիզիոլոգիական, օրինակներ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s