Էլեկտրական լիցք

1.Ձգողական ուժ , ճնշման ուժ,ծանրության ուժ,տիեզերական ուժ և այլն։
2.Որովհետև դրանք այնպիսի մատերիալներ են որոնցով հնարավոր չէ առաջացնել մագնիսական դաշտ
3.Եթե շփված գրիչը մոտիկացնենք թղթին այն կքաշի թուղտը իրեն
4. Այդ 2 շերտերը կվանեն իրար
5. Գրավիտացիոն ուժ
6.Սաթը դա չորացած փշատերև ճյուղերի կույտ է ։Հին հույները սաթը անվանում էին էլեկտրոն որից ել առաջացավ էլեկտրականություն։
7. Գոյություն ունի լիցքի 2 տեսակ ՝բացասական և դրական։
8.Նույնանուն լիցքերը վանում են միմյանց
9.երկու կետային լիցքավորված մասնիկների փոխադարձ ձգողության կամ վանողության ուժը ուղիղ համեմատական է նրանց լիցքերի մեծության արտադրյալին և հակադարձ համեմատական է հեռավորության քառակուսուն:
10.Չափման միավորը ՄՀ-ում կուլոնն է

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s