Դաս 1


Մի՛տայք զսրբութիւն շանց. եւ մի՛ արկանէք զմարգարիտս ձեր առաջի խոզաց:

Կարդա այսպես.

զսրբութիւն – ըզսրբություն

զմարգարիտս – ըզմարգարիտս

Բառարան

մի՛ տայք – մի՛ տաք

շանց – շներին

մի՛ արկանեք – մի՛ գցեք

զմարգարիտս ձեր – ձեր մարգարիտները

առաջի խոզաց – խոզերի առաջ

Առաջադրանքներ

Աշխարհաբար գրի՛ր ասույթը:

Մի տվեք սրբությունը շներին, և մի գցեք մարգարիտը ձեր խոզի առաջ:

Համեմատի՛ր Ա և Բ շարքի բառակապակցություններն ու հետևությո՛ւն արա.

Ա. մանուկ աղքատ և իմաստուն                         Բ. աղքատ և իմաստուն մանուկ

թագավոր ծեր և անմիտ                                ծեր և անմիտ թագավոր

զբանս հանճարոյ                                          հանճարի խոսքերը

զմարգարիտ ձեր                                          ձեր մարգարիտները

առաջի խոզաց                                             խոզերի առաջ

Այս բառակապակցություններից կարելի է մեկ հետևություն անել, որ ածականները գրվում են ենթակայից հետո:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s