Թեմատիկ հարցեր և խնդիրներ՝

1․Ինչի՞ համար են օգտագործվում էլեկտրաչափերն ու էլեկտրացույցերը£
2.Ձեռքի տակ ունենալով լիցքավորված էլեկտրաչափ և տարբեր նյութերից առարկաներ։

 1. Բերե°ք հաղորդիչների օրինակներ։
 2. Ո՞ր նյութերն են կոչվում դիէլեկտրիկներ (մեկուսիչներ), բերե°ք օրինակներ
 3. Նկարագրե°ք լիցքը կիսելու հնարավորություն տվող փորձ։
 4. Կարելի՞ է արդյոք լիցքն անվերջ փոքրացնել։
 5. Ի՞նչ է հողակցումը, ի՞նչ հատկության վրա է հիմնված։
 6. Ո՞ր լիցքն են անվանում տարրական։
 7. Ո՞վ և ե՞րբ է հայտնագործել էլեկտրոնը։
 8. Ի՞նչ լիցքով է լիցքավորված էլեկտրոնը;
 9. Ատոմի ներսում ինչի՞ շուրջն են պտտվում էլեկտրոնները։
 10. Ի՞նչ լիցքով է լիցքավորված ատոմի միջուկը։
 11. Ապացուցե°ք, որ ամբողջական ատոմը չեզոք է։
 12. Միմյանցից ինչո՞վ են տարբերվում ալֆա, բետա և գամմա ճառագայթումները։
 13. Բերե°ք ռադիոակտիվ նյութերի օրինակներ
 14. Ռեզերֆորդի գիտափորձերում ինչու՞ ալֆա մասնիկների մեծ մասը գործնականում անարգել սլացավ թիթեղի միջով։
 15. Քիմիական տարբեր տարրերի ատոմներն ինչո՞վ են տարբերվում միմյանցից։
 16. Իրենցից ի՞նչ են ներկայացնում դրական ու բացասական իոնները։
 17. Ինչպե՞ս են դրանք առաջանում։
 18. Ի՞նչ է էլեկտրական դաշտը։
 19. Ինչո՞վ է դաշտը տարբերվում նյութից։
 20. Թվարկե°ք էլեկտրական դաշտի հիմնական հատկությունները։
 21. Ի՞նչ են նշում էլեկտրական դաշտի ուժագծերը։
 22. Ինչպե՞ս է որոշվում էլեկտրական դաշտում շարժվող մասնիկի արագացումը։
 23. Ո՞ր դեպքում է էլեկտրական դաշտը մեծացնում մասնիկի արագությունը և ո՞ր դեպքում փոքրացնում այն։
 24. Չեզոք թղթի կտորներն ինչու՞ են ձգվում էլեկտրականացած մարմնի կողմից։

Տանը՝  Գրել էջ 190-ի 10-22 խնդիրները։ Աշխատանքները հրապարակել անհատական բլոգներում և հղումը ուղարկել էլեկտրոնային հասցեիս։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s