Դաս 4

This image has an empty alt attribute; its file name is image-27.png

Պատասխան՝ անհավասարակողմ, բութանկյուն եռանկյուն է:

This image has an empty alt attribute; its file name is image-28.png

Պատասխան՝ ուղղանկյուն եռանկյուն է:

This image has an empty alt attribute; its file name is image-29.png

Եռանկյան մակերեսը հավասար է նրա երկու կողմերի արտադրյալը բաժանած 2-ի, ապա

  1. 8*15/2=60

Պատասխան՝ 60:

This image has an empty alt attribute; its file name is image-30.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-31.png

Ուղղանկյուն եռ. է,որտեղ AC=12, AB=6, BC=6√3

Կողմերից կարելի է կիրառել 300-ի հայտանիշը, ըստ որի եռանկյան 300 դիմացի կողմը հավասար է ներքնաձիգի կեսին: Տվյալներով ունենենք արդեն հետևյալ տեսքը, որ ∠C=300, ∠B=900, իսկ վերջին անկյունը հավասար է 1800/(300+600), ∠A=600:

Պատասխան՝ 300, 900, 600:

This image has an empty alt attribute; its file name is image-32.png
This image has an empty alt attribute; its file name is image-34.png

AD=12, BC=16, AB=CD=10

AO=OD=6, BO=OC=8

  • Դիտ. եռ SABO=6*8/2=24
  • SABO=24=SCDO
  • SAOC=6*8/2=24
  • SAOC=24=SBOD
  • SABCD=24*4=96

Պատասխան՝ 96:

CE=7, AE=13, AD=CB, AB∥DC

Քանի որ CE-ն ABCD հավասարասրուն սեղանի բարձր. է, ապա նրա S=AE*h

SABCD=13*7=91

Պատասխան՝ 91:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s