ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆ-/ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ/ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Դեկտեմբերի 14-18-Առկա ուսուցում-ինքնակրթություն
Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Թեմա 5. Խորհրդային Հայաստանի տարածքային հիմնախնդիրները /1921թ./
ա/ Հայաստանի տարածքային պահանջները
բ/ Մոսկվայի և Կարսի 1921թ. պայմանագրերը
գ/ Լոռու և Ջավախքի խնդիրը
դ/ Նախիջևանի հիմնախնդիրը
ե/ Զանգեզուրի հերոսամարտը. Գարեգին Նժդեհ /1920թ. վերջ-1921թ. հուլիս/
զ/ Արցախի հիմնախնդիրը /բանավոր, էջ 52-57, նաև այլ աղբյուրներ/.

Առաջադրանք.
1. Ի՞նչ քայլեր ձեռնարկեց Խորհրդային Հայաստանը ազգային-տարածքային չլուծված հիմնահարցերը լուծելու համար:
2. Ի՞նչ քայլեր ձեռնարկեց 1991թ. անկախ հռչակված Հայաստանի անրապետությունը այդ ուղղությամբ:
3. Փորձե՛ք վերլուծել Մոսկվայի և Կարսի 1921թ. պայմանագրերը: Ի՞նչ եք կարծում, հնարավո՞ր է այսօր վերաբացել-վերանայել այդ պայմանագրերը:
4. Վերլուծե՛ք արցախյան հիմնախնդիրը 1921թ. և այսօր /գրավոր-բլոգային աշխատանք/.


Լրացուցիչ աղբյուրներ՝
-Մոսկվայի պայմանագիր
-Ստորագրահավաքը մեծ արձագանք է ստացել
-Ալեքսանդրապոլի 1920թ. և Մոսկվայի 1921թ. պայմանագրերի համադրական քննության շուրջ
-Մոսկվայի ռուս-թուրքական պայմանագրի փորձաքննությունը՝ ըստ միջազգային իրավունքի
-Արցախյան հիմնախնդիր. մերօրյա պատմություն

Դեկտեմբերի 7-11-Առկա ուսուցում-ինքնակրթություն
Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Թեմա 4. Խորհրդային Հայաստանը 1920-1922թթ.
ա/ Խորհրդային վարչակարգի հաստատումը
բ/ Խորհրդայի Հայաստանի առաջին Սահմանադրությունը
գ/ Անդրկովկասի Խորհրդային Դաշնային հանրապետության և ԽՍՀՄ-ի ստեղծումը /բանավոր, էջ 44-50, նաև այլ աղբյուրներ/.

Առաջադրանք.
1. Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո իշխանության ի՞նչ մարմիններ ստեղծվեցին:
2. Ներկայացրե՛ք Խորհրդային Հայաստանի դիվանագիտական կապերը…համեմատե՛ք ներկայիս Հայաստանի դիվանագիտական կապերի հետ /գրավոր-բլոգային աշխատանք/.

Նոյեմբերի 30-դեկտեմբերի 4-Առկա ուսուցում-ինքնակրթություն
Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Թեմա 4. Հայ-ռուսական հարաբերությունները: ՀՀ անկումը
ա/ Հայաստանը ռուս-թուրքական հարաբերությունների ոլորտում
բ/ 1920թ.  թուրք-հայկական պատերազմը: ՀՀ անկումը /բանավոր, էջ 34-43, նաև այլ աղբյուրներ/.

Առաջադրանք.
1. Ուսումնասիրե՛ք և ներկայացրե՛ք ՀՀ հարաբերությունները Խորհրդային Ռուսաստանի հետ՝ 1918-20թթ. և հայ-ռուսական հարաբերություններն այսօր:
2. Ձեր կարխիքով՝ որո՞նք էին ռուս-թուրքական մերձեցման պատճառները 1920թ.: Իսկ ինչպիսի՞ն են այսօր ռուս-թուրքական հարաբերությունները:
3. Ներկայացրե՛ք Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը: Ձեր կարծիքով՝ ինչու՞ այն չի կարելի համարել իրավական ուժ ունեցող փաստաթուղթ /գրավոր-բլոգային աշխատանք/.

Նոյեմբերի 23-27-Առկա ուսուցում-ինքնակրթություն
1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Թեմա 3. ՀՀ  միջազգային դրությունը և Հայկական հարցը /1918-1920թթ./
ա/ Հարաբերությունները հարևան պետությունների հետ
բ/ Հայկական հարցը Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսում
գ/ Սևրի պայմանագիրը /բանավոր, էջ 26-33, նաև այլ աղբյուրներ/.

Առաջադրանք.
1. Ներկայացրե՛ք Հայաստանի հարաբերությունները հարևան երկրների հետ 1918-20թթ. և այսօր:
2. Ո՞րն էր Հայաստանի առաջին հանրապետության արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունը: Իսկ այսօ՞ր…
3. Ծանոթացե՛ք Սևրի պայմանագրին վերաբերող փաստաթղթերը և ներկայացրե՛ք ձեր տեսակետը պայմանագրի մասին՝


Սևրի դաշնագիր՝ 100-ամյակ /1920-2020/
-Սևրի պայ
մանագիր՝ 100 տարի անց
-Սևրի պայմանագիրը շարունակում է գոյություն ունենալ որպես պատմական փաստ. Ն. Փաշինյան
-Սևր-100. վաղեմության ժամկետ չունեցող պայմանագիր.

Նոյեմբերի 16-20-Առկա ուսուցում-ինքնակրթություն
1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Թեմա 2.
 ՀՀ հասարակական-քաղաքական կյանքը: 1920թ. Մայիսյան ապստամբությունը.
ա/ Քաղաքական կյանքը, կուսակցությունները
բ/ 1920թ. Մայիսյան ապստամբությունը
գ/ Թուրք-թաթարական խռովությունները /բանավոր, էջ 20-24, նաև այլ աղբյուրներ/.

Առաջադրանք.
1. Ներկայացրե՛ք Հայաստանի 1-ին հանրապետության քաղաքական կյանքը՝ համեմատելով այն ներկայիս Հայաստանի քաղաքական կյանքի հետ:
2. Ներկայացրե՛ք Մայիսյան ապստամբությունը՝ հետևյալ պահանջներով.
ա/ Ապստամբության նպատակը
բ/ Ղեկավարները
գ/ Կարևոր իրադարձությունները
դ/ Նշանակությունը /հետևանքները/-/գրավոր-բլոգային աշխատանք/.

Նոյեմբերի 9-13` Առցանց-ինքնակրթության ուսուցում

1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու /9-րդ դասարանի ծրագիր/.
Թեմա 1. Հայաստանի առաջին հանրապետությունը

ա/ ՀՀ հռչակումը
բ/ Բաթումի պայմանագիրը
գ/ Իշխանության մարմինների ձևավորումը /9-րդ դասարան, Հայոց պատմություն, էջ 6-13, նաև այլ աղբյուրներ/
Դասագիրք, 9-րդ դասարան, Հայոց պատմություն

Առաջադրանք.
1. Ներկայացրե՛ք Բաթումի պայմանագիրը: Փորձե՛ք գնահատել պայմանագիրը:
2. Փորձե՛ք ներկայացնել Հայաստանի առաջին հանրապետության պետական կառուցվածքը՝ համեմատելով այն ներկայիս Հայաստանի պետական կառուցվածքի հետ: Ի՞նչ նմանություններ եք տեսնում դրանց միջև:
3. Ձեր կարծիքով՝ ինչու՞ Թուրքիան ճանաչեց Հայաստանի հանրապետությունը, բայց դիվանագիտական կապեր չհաստատեց նրա հետ: Հիմնավորե՛ք ձեր պատասպանը
/գրավոր-բլոգային աշխատանք/.

https://allaboutpetros.travel.blog/2020/11/18/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%ab%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8/

Նոյեմբերի 2-6` Ուսումնական աշուն-արձակուրդ
-Ուսումնական նոյեմբեր

Հոկտեմբերի 26-30՝ Հեռավար-առցանց-ընտանեկան-ինքնակրթության դպրոց
Պատրաստվե՛ք առցանց դաս-քննարկման.
Թեման՝ «Հեռավար-ընտանեկան դպրոցի ուսումնական նախագծերը»՝
-«Սովորողի հայացքը՝ երեխայի իրավունքներին» նախագիծ
-«Հին Երևան» նախագիծ

Առաջադրանք.
-Դաս-քննարկման արդյունքները լուսաբանել բլոգում, հղումը ուղարկել ինձ.

Հոկտեմբերի 19-23՝ Հեռավար-առցանց-ընտանեկան-ինքնակրթության դպրոց
Պատրաստվե՛ք առցանց դաս-քննարկման.
Թեման՝ «Հեռավար-ընտանեկան դպրոցի ուսումնական նախագծերը»՝
-«Հերոսապատում» նախագիծ
-«Մեր գերդաստանը» ընտանեկան նախագիծ

Առաջադրանք.
-Դաս-քննարկման արդյունքները լուսաբանել բլոգում, հղումը ուղարկել ինձ.

Հոկտեմբերի 12-16
1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Թեմա 4. Հայոց նշանավոր հերոսամարտերը՝
-,,Հերոսապատում,, նախագիծ
-Զեյթունի հերոսամարտը /1862 թ./
-Վանի հերոսամարտը /1915 թ./-/բանավոր, դաս-քննարկում/

Առաջադրանք.
-Դաս-քննարկման արդյունքները լուսաբանել բլոգում.

Հոկտեմբերի 5-9
1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Թեմա 3. Հայոց նշանավոր հերոսամարտերը՝
-,,Հերոսապատում,, նախագիծ
-Մուսա լեռան հերոսամարտը
-Սարդարապատի հերոսամարտը
-Արցախյան հերոսամարտը /բանավոր, դաս-քննարկում/

Առաջադրանք.
-Դաս-քննարկման արդյունքները լուսաբանել բլոգում.

Սեպտեմբերի 28-Հոկտեմբերի 2
1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.
Թեմա 2. 1918 թվականի Մայիսյան հերոսամարտերը՝
-Սարդարապատի ճակատամարտը
-Բաշ Ապարանի ճակատամարտը
-Ղարաքիլիսայի ճակատամարտը /բանավոր, 8-րդ դաս.,  էջ 146-151, նաև այլ աղբյուրներ/.

Առաջադրանք.
1. Ներկայացրե՛ք Մայիսյան հերոսամարտերի պատմական նշանակությունը: Պատասխանը հիմնավորե՛ք փաստերով /գրավոր-բլոգային աշխատանք/.

Սեպտեմբերի 22-25
1. Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու.

Թեմա 1.  Առաջին աշխարհամարտը  /1914-1918 թթ./-բանավոր, Հայոց պատմություն, Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դաս., էջ 112-120, 140-154, նաև այլ աղբյուրներ/

Առաջադրանք.
1.  Ներկայացրե՛ք 1915 թ. Կովկասյան ճակատում տեղի ունեցած նշանակալի իրադարձությունները /գրավոր-բլոգային աշխատանք/.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s