ՀՀ միջազգային դրությունը և Հայկական հարցը /1918-1920թթ./

Առաջադրանք.
1. Ներկայացրե՛ք Հայաստանի 1-ին հանրապետության քաղաքական կյանքը՝ համեմատելով այն ներկայիս Հայաստանի քաղաքական կյանքի հետ:

Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական ծանր դրությունն իր դրոշմն էր թողնում հասարակական-քաղաքական կյանքի վրա։ Սակայն սա չէր խանգարում հասարակական կյանքի աշխուժացմանը։ Երևանը և Ալեքսանդրապոլը դարձան հասարակական-քաղաքական կյանքի կենտրոններ։ Հանրապետությունում լույս էին տեսնում մի քանի տասնյակ անուն պարբերականներ, գործում էին բազմաթիվ հրատարակություններ ու տպարաններ։ Թերթերն ու ամսագրերը լուսաբանում էին երկրի առօրյան։ Կառավարությունը հիմնականում ապահովում էր խոսքի ու մամուլի ազատությունը։ Հանրապետության քաղաքական կյանքի հիմնական դերակատարները կուսակցություններն էին։ Ըստ իս շատ բան չի փոխվել, ուղղակի հիմա ամեն ինչ ավելի զարգացված է։

2. Ներկայացրե՛ք Մայիսյան ապստամբությունը՝ հետևյալ պահանջներով.
ա/ Ապստամբության նպատակը
բ/ Ղեկավարները
գ/ Կարևոր իրադարձությունները
դ/ Նշանակությունը /հետևանքները/-/գրավոր-բլոգային աշխատանք/.

Մայիսյան ապստամբության նպատակը Հայաստանում խորհրդային կարգեր հաստատելն էր։ Ապստամբությունը ղեկավարելու համար ստեղծվեց Հայաստանի ռազմահեղափոխական կոմիտե (ՀՌՀԿ)։ Ապստամբության կենտրոն դարձավ Ալեքսանդրապոլը։ Սարգիս Մուսայելյանը նշանակվեց ապստամբական ուժերի ղեկավար։ Այս իրադարձությունների պատճառով մեր երկիրը թուլացավ , նաև բանկի մարտական շունչը ընկավ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s