Նախագիծ 1.

Նպատակը` հեռավար ինքնակրթություն

Խորհրդատվությունը դասացուցակով` Microsoft Teams հարթակում

Հարցեր և վարժություններ.

֊ Ինչպե՞ս են դասակարգվում նյութերը ըստ բաղադրության, սահմանեք, գրեք օրինակներ…
Ըստ բաղադրության դասակարգվում են երկու խմբի՝ պարզ ու բարդ
պարզ — միատեսակ քիմիական տարրի ատոմներից կազմված նյութ,
բարդ — երկու և ավելի քիմիական տարրի ատոմներից կազմված նյութ։

֊ Ինչպե՞ս են դասակարգվում նյութերը ըստ ծագումնաբանության, գրեք օրինակներ…

Ըստ ծագումնաբանության լինում են ՝ անօրգանական և օրգանական նյութեր։

Օրգանական — դրանք այն բարդ քիմիական միացություններն են, որոնց կազմի մեջ մտնում է ածխածին, ջրածին, թթվածին, ազոտ, ֆոսֆոր եւ այլն…
Օրինակ՝ ճարպեր, սպիտակուցներ, թթուներ և այլն։

֊ Անօրգանական նյութերի ինչպիսի՞ օրինակներ գիտեք, գրեք օրինակներ…

Թթվածին, կերակրի աղ եւ այլն։

֊ Օրգանական նյութերի ինչպիսի՞ օրինակներ գիտեք…

ճարպեր, էթիլ սպիրտ, գլյուկոզ, , բնական գազ, ամինաթթուներ և այլն։

☆֊ Ո՞ր նյութերն են ավելի շատ, օրգանականը, թե՞ անօրգանականը, պատասխանը հիմնավորեք…

Անօրգանականները, քանի որ ածխածին պարունակող քիչ տարրեր կան։

֊ Հետևյալ նյութերից ընտրեք անօրգանական նյութերը և գրեք դրանց քիմիական բանձևերը. թթվածին, կերակրի աղ, շաքար, երկաթ, ջուր, քլոր, խմելու սոդա, գլյուկոզ, ծծմբական թթու, ազոտ, սպիտակուց, պղինձ, գինու սպիրտ, ածխաթթու գազ, շմոլ գազ, ճարպ:
Թթվածին — անօրգանական, O2
Կերակրի աղ — անօրգանական, NaCl
Շաքար — օրգանական, ?
Երկաթ — անօրգանական, Fe
Ջուր — անօրգանական, H2O
Քլոր — անօրգանական, Cl2
Խմելու սոդա — անօրգանական, NaHCO3
Գլյուկոզ — օրգանական, C⁶H¹²O⁶
Ծծմբական թթու — անօրգանական, H2SO4
Ազոտ — անօրգանական, N2
Սպիտակուց — անօրգանական
Պղինձ — անօրգանական, Cu
Գինու սպիրտ — օրգանական, C²H⁶O
Ածխաթթու գազ — անօրգանական, CO2
Շմոլ գազ — անօրգանական, CO

֊ Որոշեք Ձեր ընտրած բարդ անօրգանական նյութերի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները`Mr, որակական և քանակական բաղադրությունները՝ տարրերի զանգվածային հարաբերությունները, զանգվածային և մոլային բաժինները:

֊Գրեք ներքոբերյալ անօրգանական շղթաների ռեակցիաների հավասարումները և նշեք ռեակցիայի տեսակը.

Մետաղ-հիմնային օքսիդ-հիմք-աղMg→ MgO →Mg(OH)2→ MgCl2 2Mg+O2 — 2MgO = Մագնեզիումի օքսիդ, միացման ռեակցիա MgO+H2O — Mg(OH)2 = Մագնեզիումի հիդրոքսիդ, միացման ռեակցիա Mg(OH)2+2HCl — MgCl2 + 2H2O = Փոխանակման եւ չեզոքացման ռեակցիա Ոչ մետաղ→ թթվային օքսիդ→ թթու→ աղP→P2O5→H3PO4 →Na3PO4
P + P2 — P2O5 (տաք ջրի մեջ) = Միացման ռեակցիա
P2O5 + 3H2O — H3PO4 = Oրթոֆոսֆորական թթու, միացման ռեակցիա
H3PO4 + 3NaOH — Na3PO4 = Նատրիումի ֆոսֆատ, փոխանակման եւ չեզոքացման ռեակցիա

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s