Նախագիծ 2. «Ջրածին», Թեմատիկ հարցեր և վարժություններ

 1. Ինչո՞ւ  է   ջրածինը  համարվում   համար մեկ  տարրը  Տիեզերքում…

Սատուրն։ Մոլորակը բաղկացած է հիմնականում ջրածնից և հելիումից։

Ջրածինը ամենատարածված տարրն է տիեզերքում. կազմում է աստղերի և արևի զանգվածի մոտ կեսը (պլազմայի ձևով), արեգակի մթնոլորտի 84 %-ը, միջաստղային միջավայրի և միգամածությունների հիմնական մասը։ Աստղերի ընդերքում՝ ջրածնի ատոմների միջուկներից՝ պրոտոններից սինթեզվում են հելիումի ատոմի միջուկներ (ջերմամիջուկային սինթեզ), անջատվում է ահռելի քանակներով էներգիա։

Այն կազմում  է արեգակի և աստղերից շատերի զանգվածի կեսից ավելին: Արեգակնային համակարգի ամենամեծ մոլորակը` Յուպիտերը, համարյա լրիվ կազմված է ջրածին քիմիական տարրից: Ցածր ջերմաստիճանի և շատ բարձր ճնշման պատճառով ջրածինն այդ մոլորակի վրա գտնվում է պինդ վիճակում:

2.Ջրածինը համարվում  է  ապագայի վառելանյութ. ինչո՞ւ. …

Մետաղների հետ ջրածինը առաջացնում է հիդրիդներ, որոնք պինդ նյութեր են և կարծես ջրածնի շտեմարան լինեն, որովհետև ջրի հետ՝ տալիս են ջրածին, որը հնարավոր է ապագայում օգտագործել որպես վառելիք՝ բենզինի փոխարեն։ Իսկ դա՝ էկոլոգիապես ամենամաքուր և անվտանգ ճանապարհն է վառելիանյութ ստանալու համար:

3. Բնութագրեք  ջրածին     քիմիական տարրը.

  • քիմիական նշանը-H                    
  • հարաբերական ատոմային զանգվածը-Ar(H)=1 
  • մետա՞ղ է.  թե՞  ոչ մետաղ-ոչ մետաղ
  • դիրքը պարբերական համակարգում.այսինքն ո՞ր պարբերության և ո՞ր խմբի տարր է-1 պարբերություն, խումբ 1,կարգաթիվ 1
  • ատոմի կառուցվածքը`(միջուկի լիցքը. ..միջուկում պրոտոների թիվը. ..էլեկտրոնների թիվը…էներգետիկ մակարդակների թիվը)-միջուկի լիցքը՝-+1, պրոտոնների թիվը՝ -1, էլեկտրոնների թիվը՝ -1, էներգետիկ մակարդակի թիվը՝ -1

4. Ջրածնի   վալենտականությունը և օքսիդացման աստիճանը միացություններում.գրեք օրինակներ…

Վալենտականությունը՝ 0, օքսիդացման աստիճանը՝ -1, +1:

5. Գրեք. ջրածին պարզ  նյութի բանաձևը. ..և  որոշեք նրա հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը` Mr  և մոլային զանգվածը`M գ/ մոլ …

Ջրածին պարզ  նյութի բանաձևը՝ H2: Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը՝ 2,016 (կլորացված 2), մոլային զանգվածը՝ 2 գ/մոլ:

6. Որոշեք ջրածինը օդից ծանր է թե՞ թեթև. քանի ՞ անգամ. ..

Ջրածինը անհոտ, անգույն, օդից  14,5  անգամ թեթև գազ է: Այն ամենաթեթև գազն է:

7.  Դուք  լաբորատորիայում ստացել  եք ջրածին  և այրել։ Նկարագրեք. Ձեր կողմից կատարված լաբորատոր փորձերը  և  գրեք. համապատասխան  ռեակցիաների հավասարումները. …

Ջրածին ստացանք տեղակալման ռեակցիա-ով ակտիվ մետաղների ՝Zn,Mg,Al, HCl-ի փոխազդեցությամբ։

  • Zn+2HCl—>ZnCl2+H2↑.
  • Mg+2HCl—>MgCl2+H2
  • 2Al+6HCl—>2AlCl3+3H2
  • 2H2+O2—>2H2O+Q.

Այրման,միացման, օքսիդաբերական,ջերմանջատիչ ռեակցիա.

8. Ո՞րն  է ջրածնի առաջացրած և Երկրագնդում ամենատարածված բարդ  նյութը. գրեք  այդ  նյութի քիմիական  բանաձևը  և որոշեք ջրածնի զանգվածային բաժինը տոկոսով արտահայտած։

Երկրագնդում ամենատարածված նյութը՝ դա ջուրն է, H2O: H2=11.1%

9. Որտե՞ղ են  կիրառում    ջրածինը….

Ջրածինը կիրառվում է դիրիժաբլների լցման համար, որպես թեթև գազ, վեր բարձրացնող ուժ: Օրինակ՝ օդապարիկների համար (ներկայումս դրանք օդ են բարձրացնում հիմնականում օդերևութաբանական հետազոտություններ կատարելու նպատակով): Մեծ քանակությամբ ջրածին կիրառվում է ամոնիակ, HCl սինթեզելու համար, հեղուկ ճարպերի հիդրոգենացման համար։ Ջրածինը օգտագործում են բարձր ջերմաստիճան ստանալու համար (3000-4000°С)։ Սակայն ջրածնի ամենալուրջ խնդիրը՝ միջուկային այս ռեակցիան է 21H+31H=42He+n+17,6 կՋ: Այս ռեակցիան ընթանում է 10 միլիոն աստիճանում, եթե հնարավոր լիներ կառավարել այս ռեակցիան, մարդկությունը կլուծեր էներգիայի պրոբլեմը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s