Օդի բաղադրությունը

Լաբարատոր փորձ՝

Փորձի համար անհրաժեշտ է՝ մոմ, գլան, ջրով լցված աման, լուցկի, մարկեր։

Մոմը վառեցինք, դրեցինք ջրի մեջ հետո օդի հոսքը փակեցինք գլանով, որոշ ժամանակ անց մոմը հանգեց՝ որովհետև այրում կատարվում էր թթվածնով, հետևաբար անօդում թթվածինը վերջացավ։ Ջուրը բարձրացավ անոթի ծավալի մեկ հինգերորդ մասը։ Եթե անոթի ծավալը ընդունենք 100% հետևաբար 1/5 մասը կլինի թթվածին։ Այսինքն 20%ը, 79% ազոտ, 1%, 10%, 3%, CO2։ He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s