Դադ 17

Մարդածին գործոնների խմբի գործոնները կենդանի օրգանիզմների միջև բոլոր հնարավոր փոխազդեցություններն են։ Օրինակ, միջատներով բույսերի փոշոտումը, մեկ տեսակի օրգանիզմների կողմից մյուսներին ուտելը և այլն։ Կենսածին գործոններով պայմանավորված փոխազդեցությունները բարդ են ու առանձնահատուկ և նույնպես կարող են լինել ուղղակի և անուղղակի։

Օրգանիզմների միջջև գոյություն ունեցող փոխհարաբերություների ձևերը՝
Ցանկացած կենդանի օրգանիզմ մեկուսացված չէ մյուս օրգանիզմների և շրջակա միջավայրի ոչ կենսածին գործոնների ազդեցություններից։ Օրգանիզմների միջև ՝կոլոգիական փոխհարաբերությունները, որպես կանոն, ունեն անհամեմատ բարդ բնույթ, կախված են բազմաթիվ գործոններից և տարբեր պայմաններում տարբեր կերպ են դրսևորվում։

Չեզոք փոխազդեցություններ կամ չեզոքություն
Չեզոքությունը դիտվում է այն դեպքերում, երբ էկոլոգիական համակարգը կազմող տեսակներն անմիջականորեն չեն փոխազդում։ Չեզոքության օրինակ կարող են ծառայել բույսերի և գիշատիչների միջև փոխհարաբերությունները։

Մրցակցային փոխազդեցություններ
Մրցակցությունը ծագում է, երբ համատեղ ապրող տեսակները հավակնում և օգտագործում են միևնույն պաշարները, որոնք սահմանափակ են։ Պաշարները կարող են լինել սննդային, այնպես էլ այլ։

Փոխօգտակար՝ սիմբիոտիկ փոխազդեցություններ
Տարբեր տեսակների օրգանիզմների միջև փոխօգտակար, փոխշահավետ փոխազդեցությունները կոչվում են սիմբիոզ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s