«Սասունցի Դավիթ» էպոս

Սասունցի Դավիթ Էպոսի
Մասին

ՃՅՈՒՂ ԱՌԱՋԻՆ. ՍԱՆԱՍԱՐ ԵՎ ԲԱՂԴԱՍԱՐ

Մասն Ա Կռիվ Բաղդադի Խալիֆայի դեմ
Մասն Բ Սանասարի և Բաղդասարի ամուսնությունը

ՃՅՈՒՂ ԵՐԿՐՈՐԴ. ՄԵԾ ՄՀԵՐ

Մասն Ա Մհերը խնամում է Սասունը
Մասն Բ Մեծ Մհերի կռիվը Մսրա Մելիքի դեմ

ՃՅՈՒՂ ԵՐՐՈՐԴ. ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ
Մասն Ա Դավթի կռիվը Մըսրա Մելիքի դեմ

Մանուկ Դավիթը Մըսրում
Դավիթը հովիվ
Որսորդ Դավիթը վերաշինում է հոր վանքը և պատուհասում է Խոլբաշու զորքերին
Դավիթը պատուհասում է Մըսրա Մելիքի հարկահաններին
Դավթի և Մելիքի մենամարտը

Մասն Բ Դավիթ և Խանդութ

Դավթի ամուսնությունը
Դավթի մահը

ՃՅՈՒՂ ՉՈՐՐՈՐԴ. ՄՀԵՐ ՓՈՔՐ

Մասն Ա Մհերը առնում է Դավթի արյան վրեժը
Մհերի ամուսնությունը և վերջը

Հովհաննես Թումանյանի «Սասունցի Դավիթ» ճյուղ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s