Глаголы движения

ЗАПОМНИТЕ!Глаголы движения с префиксом по- обозначают абсолютноеначало движения, а с префиксом при- прибытие субъекта в какое-либоместо.СРАВНИТЕ!Аня пошла в университет. Аня … More

Դաս 23

Դարվինի էվոլյուցիոն տեսությունը հնարավորություն է տալիս բացատրել պտերոզավրի (հնագույն թռչող սողուն) առաջացումը մոլորակի վրա ավելի քան 150 մլն տարի առաջ: … More

Նահապետ Քուչակ

Նահապետ Քուչակի ծնունդը ենթադրաբար դրվում է 1490-ական թվականների սկզբներին, իսկ մահը, համաձայն հայրենի գյուղի սուրբ Թեոդորոս եկեղեցու պատի տակ պահպանված … More

Ճառագայթաակտիվություն։ Ինքնաստուգում

1. Ո՞վ և ո՞ր թվականին է հայտնագործել ճառագայթաակտիվությունը։Մարի Կյուրին 1896 թԱնրի Բեկերելը 1986 թՊիեռ Կյուրին 1986 թՈչ մեկը2. Ատոմի միջուկում կանՊրոտոններ և էլեկտրոններԷլեկտրոններ և նեյտրոններԴրական պրոտոններ … More

Դաս 22

ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Մարդկանց ժառանգական հիվանդությունները բազմաբնույթ դրսևորումներ ունեն։ Ներկայումս այդ հիվանդությունների լիարժեք դասակարգում չկա, քանի որ դժվար է որոշել այս կամ … More