Ճառագայթաակտիվություն։ Ինքնաստուգում

1. Ո՞վ և ո՞ր թվականին է հայտնագործել ճառագայթաակտիվությունը։
Մարի Կյուրին 1896 թ
Անրի Բեկերելը 1986 թ
Պիեռ Կյուրին 1986 թ
Ոչ մեկը
2. Ատոմի միջուկում կան
Պրոտոններ և էլեկտրոններ
Էլեկտրոններ և նեյտրոններ
Դրական պրոտոններ և չեզոք նեյտրոններ
3. Նշված տարրերի ո՞ ր խումբն է ռադիոակտիվ։
ՈՒՐԱՆ,ԵՐԿԱԹ ՋՐԱԾԻՆ
Ուրան,ռադիում,երկաթ
Ուրան, ռադիում,թորիում
Ջրածին , պղինձ,ռադիում
4. Ռեզերֆորդի փորձում քանի՞մասի բաժանվեց ուրանի ճառագայթը և որո՞նք են դրանք
2 ալֆա և բետտա
3,ալֆա,բետտա և գամմա
4 ալֆա,բետտա,գամմա և թետտա
1 ալֆա
5. Ռադիոակտիվ ճառագայթներից ,ո՞րը վտանգավոր չի,քանի դեռ դրանք արձակող նյութերը չեն ընկել բաց վերքի մեջ:
ալֆան
բետտան
գամման
6. Ռադիոակտիվ ճատագայթներից,որը ունի ամենամեծ ներթափանցման հատկությունը։
Ալֆան
Բետտան
Գամման
7. Ռադիումը մոտավորապես միլիոն անգամ ավելի ռադիոակտիվ է ,քան ուրանը:
սխալ է
ճիշտ է
ռադիումը ռադիոակտիվ տարր չէ
8. Ինչպե՞ս է որոշվում ճառագայթման կլանված բաժնեչափը:
D=E/m
D= m/E
D= mE
E=mD
9. Նշեք սխալ պատասխանը:
Ալֆա ճառագայթումը անցնում է մաշկի շերտով և վտանգավոր է:
Ճառագայթահարումը բացասաբար է անդրադառնում ժառանգականության կոդի վրա:
Փոքր չափաբաժիններով ճառագայթահարումը կարող է նպաստել որոշ հիվանդությունների բուժման:
Կարճ ժամանակում ստացած 3-5 Գր ճառագայթման բաժնեչափը մահացու է:
10. Ո՞վ է հայտնագործել նեյտրոնը:
Էռնեստ Ռեզերֆորդը
Ջեյմս Չեդվիկը
Թոմսոնը
11. Ինչպե՞ս ենք որոշում միջուկի զանգվածային թիվը:
Z= A+N
A = Z-N
A = Z+ N
A = N-Z
12. Իզոտոպներ են կոչվում
այն քիմիական տարրերը ,որոնք ունեն նույն կարգաթիվը և նույն ատոմային զանգվածը:
այն քիմիական տարրերը ,որոնք ունեն նույն կարգաթիվը և տարբեր ատոմային զանգվածներ:
այն քիմիական տարրերը ,որոնք ունեն տարբեր կարգաթվեր և նույն ատոմային զանգվածը:
այն քիմիական տարրերը ,որոնք ունեն տարբեր կարգաթվեր և տարբեր ատոմային զանգվածներ:
13. Ատոմային ռումբի գործողության հիմքում
ընկած է կառավարելի շղթայական ռեակցիա
ընկած է կառավարելի միչուկային ռեակցիա
ընկած է անկառավարելի շղթայական ռեակցիա
ընկած է անկառավարելի քիմիական ռեակցիա
14. Ատոմային էներգիան արտադրվում է
ՀԷԿ-ում
ՀԷԿ-ում և ՋԷԿ- ում
ԱԷԿ-ում
ՋԷԿ-ում
15. Քանի՞պրոտոն կա լիթիումի ատոմի միջուկում: LI73
7
3
4
10
16. Քանի նեյտրոն կա լիթիումի ատոմի միջւկում: Li73
7
3
4
10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s