Հայաստանի և հայերի մասին հնագույն գրավոր հիշատակությունները

Ներկայացրե՛ք Հայաստանի և հայերի մասին հնագույն գրավոր հիշատակությունները

Հայերն իրենց թորգոմյան են անվանել, նաև՝ Հայ,երկիրը՝ Հայք, Հայաստան պարսիկներն ու Հույները ՝Արմենիա , Արմինա, Արմաստան և այլն. Վրացիները սոմեղի,երկիրը՝ Սոմմղեթի: Հին Հրեաներն երկիրն անվանել են Արարատ, աքքադացիները նախ՝ Արմանի, ապա՝ ՈՒրարտա , ՈՒրաշտու,Հայերին կոչել են ուրարտու:

Բացի այս կարգի Հայկական ամբողջությանը վերաբերող անուններից, եղել են նաև Հայերի ու նրանց երկրի առանձին մասերին տրվող շատ անվանումներ. օրինակ՝ զոկ Գողթան գավառի Հայերի անունն է , վանեցի և Վան, Տոսպ, վասպուրական, կամ լոռեցի և Լոռի սյունեցի և Սյունիք:

Հայաստանն Իրանի, Չինաստանի, Հունաստանի, Եգիպտոսի և Չապոնիայի հետ միասին մտնում է հնագույն երկրների այն վեցնյակում , որոնք կարողացել են անցնել հազարամյակների միջով: Հայստանի մասին առաջին հիշատակությունը հանդիպում է Պարսից արքա Դարեհ 1-ին մ.թ.ա. 520թ. Բեհիսթունյան արձանագրությունում: Հնագույն տեղեկություններ Հայաստանի և Հայերի մասին կան նաև մ.թ.ա. 5-րդ դարի հույն հեղինակների՝ Հերոդոտոսի և Քսենոֆոնի մոտ:

Առանձնացրե՛ք ձեզ համար առավել արժանահավատները և հիմնավորեք դրանք։

Ես կարծում եմ, որ մեզանից և ոչ ոք չի կարող հստակ ասել, թե նշված ավանդազրույցներից որն է հավաստի, քանի որ մենք չունենք ապացույց, որ նշվածներից որևէ մեկը սխալ է։ Սակայն հաշվի առնելով այն, որ մենք քրիստոնեա ենք և դեռ մանկուց սովորել ենք, որ նշվածներից ճիշտը հայկական ավանդազրույցն է, ես նույնպես այդպես եմ կարծում։ Ես ինքս միշտ էլ կարծել եմ, որ այդ ավանդազրույցներից ամենահավաստին հայկական ավանդազրույցն է։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s