Երաջանկություն

Մարդիկ ապրում են երջանկության փնտրտուքով: Երջանկությունը տարբեր անձանց համար տարբեր է: Մի մասը գտնում է. որ այն հարուստ լինելն է. մյուս մասը երջանկության հասնելու համար ձգտում է իշխանության, սակայն դրա փոխարեն հանդիպում է թշնամիների, սուտ բարեկամների որոգայթների: Իսկ ո՞րն է իրական երջանկությունը:

Երջանկությունը մարդու վիճակ է, որը համապատասխանում է ներքին ամենամեծ բավարարվածությանը իր էության պայմաններով, կյանքի լիությամբ և իմաստով: Երջանկության երևույթը ուսումնասիրվում է հոգեբանության, փիլիսոփայության, ֆիզիոլոգիայի, սոցիոլոգիայի և տնտեսական տեսության, ինչպես նաև կրոնի կողմից:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s