Գեղեցիկ վարվելակերպ 

Մեր օրերում կարևոր է գրագետ վարվելակերպը թե ոչ:

Իհարկե մեր օրերում կարևոր է գրագետ վարվելակերպը, որովհետև գրագետ վարվելակերպի հիմքում ընկած են Էթիկետի կանոնները, որոնք արտահայտվում են մարդկային փոխհարաբերություններում։ Բայց կան վարվելակերպի և էթիկայի կանոններ, որոնք ավելորդ են և այդքան էլ ակտուալ չեն։ Կան այնպիսի կանոններ, որոնք ընդհանրապես իմաստ չունեն, և նրանք խաղտելը անհարգանք չի ցուցաբերում մյուսներին։ Եվ կան կանոններ, որոնք պահպանելը գեղեցիկ է։ Մարդու գրագետ վարվելակերպը և վերաբերմունքը արտահայտում է իր դաստիարակությունը և գրագիտությունը։

Ինչպիսի ընդհանրություններ կան գեղեցիկ և բարոյական վարվելակերպի միջև:


Ընդհանրություններից մեկը դա հարգանքն է։ Քանի որ այդ կանոնները առաջին երթին մյուսին հարգելու մեջ են կայանում։ Գեղեցիկ և բարոյական վարվելակերպի միջև ընդհանրությունը այն է, որ այդ երկու վարվելակերպերի դեպքերում կարող է միայն բարեկիրթ մարդը իրեն դրսևորել։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s