Պուճուր մարդը

Գրիգ

Մենք ապրում ենք մեր սովորական կյանքով, չենք նկատում՝ թե ինչպես ենք դառնում քաղաքական, կրոնական, սոցիալական և տարաբնույթ այլ խառնաշփոթների ազդեցությունը կրողները։ Տարբերակում ենք մարդկանց ըստ իրենց նյութական վաստակի, անտեսելով ու չնկատելով իրական տաղանդներին։ Իսկ այդպիսիքներն էլ, այդ ՄԵԾ մարդիկ կարիք ունեն գնահատանքի, ուշադրության, խոսքերի, որ էլ ավելի կոգեշնչեն իրենց։ Խառնում ենք մարդկանց իրար, պուճուրներին դարձնելով մեծեր, մեծերին համարելով պուճուր։ Եվ, երբ հանկարծ այդ «պուճուր» մարդիկ փորձում են երևան դուրս գալ՝ արժանանում են խելագարի կոչմանը։ Չենք հասկանում, որ հենց այդ «պուճուր» մարդիկ իրականում ՄԵԾ են…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s