Ինքնաստուգում

Տեքստ

Ազնվության, անկեղծության մասին աշխարհում ասված ու գրված խոսքերից հսկա լեռ է գոյացել, այնինչ դրանից, ցավոք, նրանք քիչ են շահել: Սակայն երբևէ չեն ընկրկել. շրջելով երկրով մեկ՝ անխոնջ շարունակում են իրենց առաքելությունը՝ հուսալով, որ մարդիկ, բանալով հոգու փակ դռները, ներս կառնեն իրենց: Ավա՜ղ, այդպես չէ: Իսկ գիտե՞ք՝ ինչու. մարդը վախենում է, որ անաչառ լինելու դեպքում կարող է զրկվել ունեցվածքից: Եվ քանի որ շատերի համար որկորը հագեցնելու անբավ նկրտումը վեր է ամեն ինչից, անսքող անտարբերությամբ աչք են փակում զազրելի արարքների վրա՝ հանդուրժելով անգամ անհանդուրժելին: Այդուհանդերձ պատեհապաշտ փարիսեցիներն առիթը բաց չեն թողնում, որ գործի դնեն արդարությունը՝ որպես դիմակ՝ դատապարտելու, այպանելու նույնիսկ անմեղսունակներին: Մինչդեռ ազնվությունն ու շիտակությունը բոլոր առաքինությունների հիմքն են: Դրանք հզոր ուժ են, և խարդախներն իզուր են արհամարհում նրանց: Ազնիվ, անկեղծ հոգին անձեռակերտ տաճար է, որտեղ ղողանջում է անկապտելի ճշմարտության ձայնը: Անկեղծությունը անխառն, անսեթևեթ ադամորդուն ավելի բարձր ու արժանավոր է դարձնում մարդկանց աչքում, քան քանքարավոր հացկատակը: Ով սովորաբար անկեղծ չէ ուրիշների հետ,…. Մեծագույն վիրավորանքը, որ կարելի է հասցնել ազնիվ մարդուն…. 

1. Շարունակի՛ր անավարտ մտքերը:

Ով սովորաբար անկեղծ չէ ուրիշների հետ, ի վերջո դադարում է անկեղծ լինել ինքն իր հետ։

Մեծագույն վիրավորանքը, որ կարելի է հասցնել ազնիվ մարդուն, դա ճշմարտությունը խեղելն է։

2. Մեկնաբանի՛ր «Ազնվության, անկեղծության մասին աշխարհում ասված ու գրված խոսքերից հսկա լեռ է գոյացել, այնինչ դրանից, ցավոք, նրանք քիչ են շահել» և «Անկեղծությունը անխառն, անսեթևեթ ադամորդուն ավելի բարձր ու արժանավոր է դարձնում մարդկանց աչքում, քան քանքարավոր հացկատակը» նախադասությունները: 

Մարդիկ սովոր են մեծ-մեծ խոսել, տարածել գաղափարներ, ամբողջ աշխարհին ցույց տալ իրենց բարոյականության բարձր մակարդակը, սակայն իրականում դա այդքան էլ այդպես չէ։ Երբ գալիս է պահը, այդ խոսքերը կորչում են, անհետանում, և այդ ամենից ոչ ոք ոչինչ չի հասկանում։

3. Գրի՛ր որկոր, նկրտում, պատեհապաշտ, փարիսեցի, այպանել, անձեռակերտ, անկապտելի, անխառն, քանքարավոր, հացկատակ բառերի՝ տեքստում գործածված իմաստին համապատասխանող հոմանիշը կամ բացատրի՛ր բառակապակցությամբ: 

որկոր-կերակրափող, բուկ, կոկորդ, փող

նկրտում-փույթ, ջանք, ձգտում, փափագ

պատեհապաշտ-դիրքի՝ պաշտոնի հասնելու համար գործի շահերը՝ հասարակական կողմը անտեսող և հարմարվողականությամբ առաջնորդվող մարդ, կարիերիստ

փարիսեցի-կեղծավոր, երկերեսանի, քծնող

այպանել-ծաղրել, նախատել

անձեռակերտ-ոչ ձեռքի գործ, ոչ արհեստական, բնական, նաև՝ սքանչելի, հրաշակերտ

անկապտելի-անկողոպտելի, անձեռնմխելի, անկողոպուտ, անբռնաբարելի

անխառն-զուտ, մաքուր, անապակ, անարատ, անաղարտ, անխառնուրդ, անխառնելի, անշփոթ, ամպակ

քանքարավոր-տաղանդավոր, շնորհալի, մեծատաղանդ, մեծաշնորհ, մեծաձիրք

հացկատակ-հացի համար շողոքորթող, ուրիշների տանը փորը կշատցնող, պնակալեզ

4. Դուրս գրի՛ր տեքստում գործածված անկանոն և պակասավոր բայերը: 

Ասված, բանալով, կառնեն, դնեն, թողնում, լինելու-անկանոն

Հուսալով, կարելի, գիտեք-պակասավոր

5. Նշի՛ր՝ տեքստում թավ գրված բառերը որ խոսքի մասերի արժեքներով են գործածված: Ուրիշ ի՞նչ խոսքիմաստային պատկանելություն ունեն:

սակայն-շաղկապ

մեկ-թվական

անգամ-սաստկական վերաբերական

այդուհանդերձ-մակբայ

6. Գրի՛ր Այդուհանդերձ պատեհապաշտ փարիսեցիներն առիթը բաց չեն թողնում, որ գործի դնեն արդարությունը՝ որպես դիմակ՝ դատապարտելու, այպանելու նույնիսկ անմեղսունակներին նախադասության շարահյուսական հոմանիշը՝ նշելով ստորադաս նախադասության և դերբայական դարձվածի բնույթը: 

7. Կազմի՛ր 4 նախադասություն ծառանալ բառի բազմիմաստություններով:

Երիտասարդի առջև ծառացել էր շատ բարդ ընտրություն։ առաջանալ

Ռամիկ սերունդները ծառայանում էին իրենց տիրոջ դեմ։ ըմբոստանալ

Մայրը ծառացավ, և բղավեց որդու վրա։ պոռթկալ

Բույսը ծառանում էր, փորձելով զգալ քամու ուժգնությունը։ բարձրանալ

8. Կազմի՛ր մեկական բառ առ-, ամենա-, հակ-, վեր-, տար-, հար-, փոխ-, բաց-, շար-, ստոր- նախածանցներով և դրանց համանուն արմատներով: 

առէջ-էջանշան

ամենալավ-լավագույն

հակակոռուպցիոն-կոռուպացիա

վերադաս-դասասենյակ

տարաբախտ-բախտավոր

հարաբերել-լրաբեր

փոխակերպել-կերպարանփոխված

բացատրագիր-գրագիր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s