ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Առաջադրանք.

  • երգ, քարափ, խաղալ, պատանի

Նա, մանկությունից սկսած խաղացել էր լճափին լցված այդ ժեռ քարափի վրա, և անդնդախոր ձորերում արձագանքել էին պատանու գեղջկական պարզ երգերը։

  • սառույց, ձգտել, ջանալ, հառել

Ճանապարհորդը, թախծամշուշ աչքերը ժամանակ առ ժամանակ հառում էր նվիրական բարձունքին, ձգտելով դեպի լեռան գագաթը՝ ջանում էր աստիճաներ փորել սառույցից։

Առաջադրանք.

Երեխան վազում է

Երեխաները մեծացել են։

Հայկը շատ խելոք է։

Հայկը, Արամը, Լուսինեն մեր տանը երգում էին ու պարում։

Մեր ընկերը շարադրեց, խմբագրեց և սրբագրեց հոդվածը։

Առավոտյան ուժեց անձրև էր գալիս։

Արևը տաքացրել էր մամռոտ քարերը։

Հրացանի փողից բոց ու ծուխ ելավ։

Առաջադրանք.

Ավագ, ծաղկող, միապետ, միջնորդ, երեց, զուգընկեր, ծաղրածու, ինքնակալ, ելուզակ, հովիվ, խեղկատակ, նկարիչ, խաշնարած, բարեխոս։

ավագ-երեց

միապետ-ինքնակալ

ծաղկող-նկարիչ

միջնորդ-բարեխոս

ծաղրածու-խեղկատակ

հովիվ-խաշնարած

Առաջադրանք.

Գոռոզամիտ, գեղանի, տխմար, ամբարտավան, խանդակաթ, հնավանդ, նժդեհ, բթամիտ, թունդ, գիրուկ, վայելչակազմ, աստանդական, գորովալի, թբլիկ։

գոռոզամիտ-ամբարտավան

գեղանի-վայելչակազմ

տխմար-բթամիտ

գիրուկ-թմբլիկ

նժդեհ-աստանդական

խանդակաթ-գորովալի

Առաջադրանք.

Պատվարժան, պարփակ, կողմ, տհաճ, ժուժկալ, անարգ, թավ, թեթևասահ, հրաշեկ, դուրեկան, անզուսպ, դեմ, ծանրաքայլ, նոսր։

պատվարժան-անարգ

տհաճ-դուրեկան

կողմ-դեմ

թավ-նոսր

թեթևասահ-ծանրաքայլ

ժուժկալ-անզուսպ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s