Հայ ազատագրական շարժումը XVII դարի երկրորդ կեսին և XVIII դարում

Ազատագրական պայքարի աշխուժացումը
Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի նախադրյալները
Կրետեի պատերազմը և թուրքահպատակ ժողովուրդների ազատագրական պայքարի աշխուժացումը
Իսրայել Օրի
Էջմիածնի 1677թ. ժողովը և Հակոբ Ջուղայեցի կաթողիկոսի պատվիրակությունը
Օրին Հայաստանում, Անգեղակոթի ժողովը
Հայաստանի ազատագրության Պֆալցյան ծրագիրը
Իսրայել Օրին Ռուսաստանում
Պարսկական դեսպանությունը և Իսրայել Օրու բանակցությունները
Քաղաքական դրությունը անդրկովկասում
Ռազմական ճամբարների (սղնախներ) կազմավորումը
Ռուսական զորքերի 1722թ. Կասպիական արշավանքը
Թուրքական ներխուժումն Անդրկովկաս, ռուս-թուրքական 1724թ. պայմանագիրը
Երևանի 1724թ. հերոսական պաշտպանությունը
Ազատագրական պայքարն Արցախում
Շարժման ծավալումը Արցախում
Շուշիի և Վարանդայի ինքնապաշտպանական կռիվները
Ազատագրական պայքարը Սյունիքում
Ազատագրական պայքարի սկիզբը: Դավիթ Բեկ
Սյունիքի ինքնիշխանությունը: Հալիձորի և Մեղրիի ճակատամարտերը
Հայ-պարսկական ռազմական համագործակցությունը
Մխիթար Սպարապետ: Ապստամբության ավարտը
Արևելյան Հայաստանը Նադիր շահի իշխանության ներքո
Շահական Պարսկաստանի նոր քաղաքականությունը
Հայկական ինքնավարության ձևավորումն Արցախում (Խամսայի մելիքությունները)
Ազատագրական շարժման հնդկահայ կենտրոնը
Հայերը Հնդկաստանում
Հովսեփ Էմինի գործունեությունը Արևմտյան Եվրոպայում
Հովսեփ Էմինը Ռուսաստանում և Անդրկովկասում
Հայաստանի ազատագրության ռուսահայ կենտրոնը
Մովսես Սարաֆյանի ծրագիրը
Հայաստանի ազատագրության Հյուսիսային (Հովսեփ Արղությանի) ծրագիրը
Մադրասի հայրենասիրական խմբակը
Խմբակի գործունեությունը
Շահամիր Շահամիրյանի «Որոգայթ փառաց» և Մովսես Բաղրամյանի «Նոր տետրակ, որ կոչի Յորդորակ» աշխատությունները
Հայաստանի ազատագրության Հարավային (Շահամիր Շահամիրյանի) ծրագիրը

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s