Հարցեր և Առաջադրանքներ

1․ Ե՞րբ է լուծարվել ԱԺԴՀ-ն, ի՞նչ պետություններ առաջացան Անդրկովկասում։ Ի՞նչ որոշումներ կայացրեց Հայոց ազգային խորհուրդը 1918 թվականի մայիսի 28-ին։ Ե՞րբ և ո՞ւմ ձևակերպումներով հրապարակվեց Հայոց ազգային խորհրդի կոչը։

ԱԺԴՀ-ն լուծարվել է 1918 թվականի մայիսի քսանվեցին։ Անդրկովկասում առաջացան երեք պետություն Հայաստան, Վրաստան և Արևելակովկասյան մուսուլմանական հանրապետություն, որը հետագայում կոչվեց ադրբեջան։

1918թվականի մասյիսի 28-ին ՀԱյոց ազգային խորհուրդը քննարկեց Հայաստանը անկախախության խնդիրը և որոշեց, որ այն պետք է հռչակի Հայաստանի անկախությունը ինչպես նաև պատվիրակություն ուղարկի Բաթում՝ թուրքերի հետ բանակցություների ու պայմանագրի կնքելու համար։

1918 թվականի մայիսի 30-ին Նիկոլ Աղբալյանի ձևակերպումով, Թիֆլիսի մամուլում։

2․ Ներկայացրե՛ք Բաթումի բանակցությունների արդյունքները։ Բաթումի հաշտության պայմանագիրը ի՞նչ հետևանքներ ունեցավ։

1918 թվականի հունիսի 4-ին Բաթումում ստորագրվեց հայ-թուրքական հաշտության պայամանագիր։, որով ընդունեց ու ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը։

Ըստ պայամանագրի Օսմանյան կասրությանն էին անցնում Արդվինը, Կարսը, ՕլթինԸ, Արդահանը, Ախալքալաքը, Ախլցխան և այլ տարածքներ։ Ինչպես նաև Թուրքիային էին մնում Ալեքսանդրապոլը և մինչև Ջուֆլա հասնող երկաթուղին։

3․ Ինչպե՞ս ձևավորվեց ՀՀ բարձրագույն օրենսդիր մարմինը և ի՞նչ կազմ ուներ։ Ներկայացրեք ՀՀ առաջին կառավարությունը։ Ի՞նչ խնդիրներ էին ծառացած ՀՀ-ի առջև. որի՞ լուծումն էր ձեր կարծիքով առաջնային. ինչո՞ւ։ ՀՀ նորընտիր խորհրդարանը ի՞նչ կազմ ուներ։ Ե՞րբ և ինչո՞ւ վարչամիավորների բաժանվեց ՀՀ-ն։ Որքա՞ն էր կազմում ՀՀտարածքը և բնակչությունը 1920 թվականի մայիսին։

ՀՀ բարձրագույն օրենսդիր իշխանությունը, որը կոչվեց Հայաստանի Խորհուրդ ձևավորվեց Թիֆլիսի և Երևանի հայոց ազգային խորհուրդների հենքի վրա։ Կազմում էին 18 դաշնակ, 6 ՀԺԿ անդամ, Սոցիալ-դեմոկրատական, Սոցիալ հեղափոխական և ՀՀ-ում ապրող մուուլմաները։

ՀՀ-ի խորհրդարանի կազմում էին 72 ՀՅԴ անդամ, 4-ը էսսեռ, 1-ը անկուսակցական, 2-ը թուրք-թաթար, 1-ը եզդի։ Խորհրդարանի նախագահ ընտրվեց Ավետիս Ահարոնյանը։

1920թ-ի մայիսին ՀԱյաստանի տարածքը բաժանվեց 4 նահանգի՝ Արարատյան, Շիրակի, Վանանդի և Սյունյաց։ Այդ ժամանակ ՀՀ-ն ուներ մոտ 70000 քառակաուսի կմ և 2 միլիոն բնակչություն։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s