Դաս 3. Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միացնելու նոր փուլը։ Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Ո՞րոնք էին ռուս-պարսկական պատերազմի պատճառները։ Ներկայացրե՛ք 1828 թվականի ռազմական գործողություննների ընթացքը։ Ռուս- պարսկական պատեազմի պատճառն էր Պարսկաստանի ցանկությունը Գյուլիստանի պայմանագրով … More

Հայրենի հողը

Իսահակյանը այս լեգենդով փորձել է ներկայացնել հայերի հավաքական կերպարը, հայոց անցած ուղղին մի պատմության մեջ, որտեղ գործող հերոսները ներկայացնում են … More

Հատուկ պահպանվող տարածքներ

Այս նյութում կանրադառնամ արգելոց, արգելավայր և ազգային պարկերին։ Արգելոց Արգելոց, բնության կամ ջրային տարածքների հատուկ պահպանման տեղամասեր, որոնք ունեն գիտական, մշակութային, հողապաշտպան, ջրապաշտպան և … More

Test de nivel A1

1.Complete la frase con ser, estar, tener, hay o venir. 2.Poner la preposicion adecuada. 1. Este regalo no es mío; … More