Հարավային Ամերիկա և ՀՀ: Սեռատարիքային բուրգեր

Ես ընտրել եմ բավականինիրարից տարբեր սեռատարիքային բուրգեր ունեցող երկրներ: Այստեղ կարող եք տեսնել, որ Ամերիկայում փոքր տարիքայինները ժամանակի ընդացքում սկսել է նվազել … More

ՀՀ աշխարհագրական դիրք

Ուրվագծային կամ թվային քարտեզի վրա նշել ՀՀ հարևան երկրներն ու նրանց հետ ունեցած ՀՀ սահմանների երկարությունը:Թուրքի — 280կմԱդրբեջան — 930կմԻրան … More

Հայաստանի աշխարհագրական դիրք

1.Ֆիզիկական քարտեզի վրա ցո՛ւյց տվեք Հայկական լեռնաշխարհը և նկարագրե՛ք նրա սահմանները:Հայկական լեռնաշխարհից դեպի Արևմուտք տարածվում է Փոքրասիական բարձրավանդակը, իսկ հարավարևելյան … More

ՀՀ-ի աշխարհագրական դիրքը

Ուրվագծային կամ թվային քարտեզի վրա նշել ՀՀ հարևան երկրներն ու նրանց հետ ունեցած ՀՀ սահմանների երկարությունը: Թվային քարտեզի վրա նշել … More