ԱԴՐԲԵՋԱՆ

Բնութագրեք Ադրբեջանի աշխարհագրական դիրքը: Ադրբեջանը լեռնային երկիր է: Նրա հյուսիսում Մեծ Կովկասի լեռներն են, հարավում՝ Փոքր Կոնկասի: Ծայր հարավ արևելքում … More

Թուրքիա

1. Քարտեզի վրա նշել Թուրքիայի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները 2. Բնութագրեք Թուրքիայի աշխարհագրական դիրքը: Թուրքիան միաժամանակ գտնվում … More

Հարավ-արևմտյան Ասիա.

1.Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել հարավ-արևմտյան Ասիայի երկրները և այդ երկրների ափերը ողողող ջրային ավազանները:2.Ինչպիսին է Հարավ-արևմտյան Ասիայի աշխարհագրական դիրքը:Հարավ-արևմտյան Ասիան … More

Ռուսաստանի տնտեսությունը

Դասի հղումը 1.Որոնք են Ռուսատանի տնտեսական զարգացման նախադրյալները Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախադրյալներն են տարածքային մեծությունը և նոր նվաճումները, բնական ռեսուրսները, … More

Ռուսաստան: Աշխարհագրական դիրքը, բնական պայմանները

Ի՞նչ դեր ունեն Ռուսաստանի բնական պայմաններն ու բնական ռեսուրսները երկրի զարգացման հարցում: Ռուսաստանի բնական պայմաններն ու բնական ռեսուրսները երկրի զարգացման հարցում ունեն մեծ դեր: Ռուսաստանը ունի մեծ գետերի էներգետիկակա ռեսուրսներ:Ռուսաստանը ունի շատ բերի հողեր, անտառածածկ է: Հարուստ է ջրային … More

Իտալիա

1.Նշել Իտալիայի աշխարհագրական դիրքի առավելություններն ու թերությունները: Տեղակայված է Հարավային Եվրոպայում, զբաղեցնում է Ապենինյան թերակղզին։ Այլ պետությունների հետ սահմանակցում է … More

Հարավային Եվրոպա

1.Բնութագրեք Հարավային Եվրոպայի աշխարհագրական դիրը, ինչպե՞ս է այն փոխվել ժամանակի ընացքում : Հյուսիսային Եվրոպայի մեջ է Պիրենեյան, Ապենինյան, Բալկանյան թերակղզիները … More

Մեծ Բրիտանիա

Բնութագրել Մեծ Բրիտանիայի աշխարհագրական դիրքը: ՄեծԲրիտանյանունիշատհարմարաշխարհակրագանդիրք: ՄայրցամաքիցբաժանվումէհյուսիսայինծովովԼաՄանշևՊաԴեԿալենեղոցներով: Առաջին ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Մեծ Բրիտանիայի ափերը ողողող ջրային ավազաններն ու հարևան պետությունները: … More

Գերմանիա

Նշել Գերմանիայի աշխարհագրական դիրքի առավելություններն ու թերությունները: Գերմանիայիաշխարհագրագրականդիրքիառանձնահատկություննայնէ, որնագտնվումէԵվրոպայիմեջտեղում, այսինքն՝Եվրոպայի “սրտում” Նշել Գերմանիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալները: Գերմանիայիբնականռեսուրսներիպաշարներըմեծչեն, թեևաչքիենընկնումբազմազանությամբ։Երկրիհյուսիսայինշրջանում՝Հյուսիս–Գերմանիագերմանականդաշտավայրնէ, որիծովափնյամասըզբաղեցնումենմարշերը։Մարշերիտղմայինբերրիհողերը, հյութալիմարգագետիններընպաստավորենինտենսիվբուսաբուծությանևբարձրմթերատուանասնապահությանզարգացմանհամար։ Ի՞նչ դեր ունի Գերմանիան ժամանակակից աշխարհում: … More

Ֆրանսիա և Գերմանիա

                                            (Տարբերություններ) Գերմանիան հիանալի տեղ է, և ֆրանսիացիները համաձայն են. «Ֆրանսիայում Աստծո պես ապրելը» այն է, ինչ ասում են գերմանացիները, … More