Թուրքիա

ՔարտեզիվրանշելԹուրքիայիհարևանպետություններըևափերըողողողջրայինավազանները: Հարևան պետություններ՝ Վրաստան, Հայսատան, Հունաստան, Իրան, Իրաք, Սիրիա, Բուլղարիա, Լիբանան, Իսրայել,Կիպրոս, : Թուրքիայի ափերը ողողող ջրային ավազաններն են ՝ … More

Նախագծային շաբաթ

Օր 1 Նպատակը՝ պարզել սովորողներից թե նրանք ինչ են հասկանում Սեբաստացու օրեր ասելուց։Հասկանալ թե կրթահամալիրը ինչպես է նշում տոնը։ Հարցաշար՝ … More

Նախագծային աշխատանք

Ստեղծում ենք TV ալիք, որի նպատակն է տալ մարդկանց ինֆորմացիա։ Մասնակիցներ Արթուր Պետրոսյան և Աբրահամ Նահապետյան Օր,1 Մհեր Մկրտչյան Հարցաշար … More