Գրաբար 1

Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք։ Լավ է կույր աչքով, քան կույր մտքով։ 1, Գրաբար ձևով ավելի լավ է … More