Առաջադրանք 1

Կազմել Հնդկաստանի, Չինաստանի նոր ժամանակների ժամանակագրությունը: Գրավոր համեմատել Հնդկաստանի նոր ժամանակների ավանդական հասարակությունը  ժամանակակից Հնդկաստանի հասարակության հետ, ինչ փոփոխությունների է … More

Վիեննայի կոնգրեսը

Տանը Ֆիլմը դիտելուց հետո նոր տեղեկությունները շարադրիր  քսան նախադասության սահմաններում: «Վիեննայի կոնգրեսը»/տեսաֆիլմ/ «Վիեննայի վեհաժողովը և Թալեյրանը» «Վիեննայի վեհաժողովը և Մետեռնիխը» … More

Նապոլեոն Բոնապարտ

Տանը/Օգտվել համացանցից,օտարալեզու աղբյուրներից, հղումները տեղադրել/ Նապոլեոն Բոնապարտ 1. Կազմիր Նապոլեոնյան ժամանակաշրջանի ժամանակագրությունը: 1802թ. Նապոլեոնը նշանակվել է կոնսուլ 1804թ. թագադրվել է … More

Հոկտեմբերի 14-20, առաջադրանք 2

Ֆրանսիական  Մեծ հեղափոխությունը /Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 26-31/ Ներածություն Ֆրանսիական հեղափոխության պատճառները Ներկայացրու ֆրանսիական հեղափոխության փուլերը: 1789թ. Գլխավոր շտատներ … More

Հոկտեմբերի 14-20, առաջադրանք. առաջադրանք 1

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կազմավորումը//Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 23-24/ Ջ.Վաշինգտոնի դերը ԱՄՆ-ի կազմավորման գործում Ազգային–ազատագրական պայքարը վերաճեց Անկախության պատերազմի, որն … More

Անգլիական Բուրժուական հեղափոխություն

Հեղափոխություն-հիմնաքարային փոփոխություն ուժի կամ կազմակերպչական կառուցվածքների մեջ, որը տեղի է ունենում համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում: Ունենալով ժողովրդի աջակցությունը՝ խորհրդարանն իրականացրեց բարենորոգումներ՝ … More

Սեպտեմբերի 16-22, առաջադրանք

Համաշխարհային պատմություն- Նոր դարեր Արդյունաբերական հասարակության երկու շրջափուլերը Նկարագրեք արդյունաբերական  հասարակության շրջափուլերը, համեմատիր դրանք: Առաջին շրջափուլ -XVII դարից մինչև XIX … More

Համաշխարհային պատմություն. 16.09-22.09

Առաջադրանք 2 Դասարանական Արդյունաբերական զարգացման հետևանքով ինչ փոփոխություններ տեղի ունեցան հասարակական կյանքում:  Արդյունաբերականզարգացմանհետևանքովփոփոխություններշատեղան: Զարգացաներկրները, երկրներումվերացանդասայինսահմանափակումները, այսինքնայլևսչէինբաժանումդասերի: Շատէիավելացելաշխատանքիվայրերըևմարդիկանընդհատաշխատումէին: Ինչը նպաստեց քաղաքների աճին և զարգացմանը: Քաղաքներիաճինևզարգացմանընպաստեցինգյուտերը, քանիորտարբերտեխնիկաներիշնորհիվկյանքնավելիէրհեշտացել: Գյուղումգերբնակչությունէր: Գյուղատնտեսությունըզարգացելէր, քանիորավելիհեշտէրդարձելաշխատել: Բազմաթիվաշխատատեղերէինբացվել, որտեղմարդիկկարողէինաշխատել: Այդպեսզարգացավևաճեցքաղաքըևբնակչությունը: Արդյունաբերական … More

Սեպտեմբերի 30-հոկտեմբերի 6-ը (առաջադրանք 1)

Լուսավորականության դարաշրջանը/Համաշխարհային պատմություն ,էջ 18-23 , պատասխանել հարցերին/ Դասարանում 1.Լուսավորական գաղափարների խոշոր ներկայացուցիչներից է Ջոն Լոկը: Փիլիսոփա Ջոն Լոկը ծնվել … More