Թեստ շտեմարանից

Հարցաշար 1,1` 4 Գարուն էր։ Բնությունը ապաքինվող արտահարվածի պես նայում էր թախծախառն ժպիտով։ Գարունը նոր էր լցվում նրա երակների մեջ … More

ՄԱՅԻՍ. ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ

Բառարանի օգնությամբ գրել տրված բառերի բացատրությունները։ Միամորիկ-Մոր միակ զավակը հանդիսացող, մինուճար քանքար-բնական մեծ ձիրք, տաղանդ քենակալ-քենու ամուսինը, բաջանաղ մաքառել-պայքարել, կռիվ … More

Բարդ նախադասության Ստորադասական շախկապներ Որ, թե, թե որ, եթե, որպեսզի, որովհետև, թեև, թեկուզ, թեպետ, թեպետև, մինչ, մինչև, մինչև որ, մինչդեռ, … More

ՀԱՅՈԶ ԼԵԶՈՒ. ՏԵՔՍՏԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Առաջադրանք  • Լրացրու բաց թողած տառերը, կետադրիր։ • Բոլոր նախադասություններում գտիր ենթական, ստորոգյալը և գոյականի լրացումները։ Հասարակական ժողովասրահի սպասավորները (ենթական), Սմբատին … More

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ. ՀՆՉՅՈՒՆԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

1. Համեմատիր դեմ-դիմաց գրված բառերը և ցույց տուր, թե հնչյունական ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել. Օրինակ՝ ջուր-ջրծաղիկ (ու-ն գաղտնավանկի ը)ծաղիկ-ծաղկաման … More

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Առաջադրանք. երգ, քարափ, խաղալ, պատանի Նա, մանկությունից սկսած խաղացել էր լճափին լցված այդ ժեռ քարափի վրա, և անդնդախոր ձորերում արձագանքել էին պատանու գեղջկական պարզ երգերը։ սառույց, ձգտել, … More

Տերյանական օրեր

Կենսագրություն Վահան Տերյան (իսկական անունը՝ Վահան Սուքիասի Տեր-Գրիգորյան)՝ նշանավոր հայ բանաստեղծ ու հասարակական գործիչ։ Ծնվել է 1885թ հունվարի 28-ին Ախալքալաքի … More

Գործնական քերականություն

Առաջադրանք 1. Ա շարքի նախածանցներից յուրաքանչյուրը բոլոր հնարավոր ձևերով բաղադրի՛ր Բ շարքի բառերի հետ: Ա. Հակ, անդր, արտ, համ, նախ, վեր, … More

Բարդ նախադասության փոխակերխումը պարզի

ՎԵՐՀԻՇԵ՛Ք  Բարդ նախադասության փոխակերպումը պարզի հաճախ հնարավոր է բարդ ստորադասական նախադասության իմաստն արտահայտել պարզ նախադասության միջոցով և հակառակը, օրինակ՝ «Գնում … More