Բառարանային աշխատանքներ

Բառարանների տեսակները, թվարկել, գրել դրանց մասին… Անձնանունների բառարանից դուրս գրել 10 անձնանուն, դրանց ծագումը, բացատրությունը։ Ընտրել 10 բարբառային բառ, և … More

Հոկտեմբեր ամսվա ամփոփում

Հոկտեմբերի 27-30 29-30․10 28․10 Հոկտեմբերի 15-30 «Ավ․ Իսահակյան» նախագիծ Առաջադրանքներ «Կարդում ենք արևմտահայերեն» Առաջադրանք 1․ Առաջադրանք 2․ grabar-1-in-mas grabar-2-rd-mas Հայոց … More