Դաս 2

x²-1=0 x²=1 x=-1 x²=9 x=+-3 x²=121 x=+-11 x²+4=0 լուծում չունի x*(x-3)=0 x=0 x=3 x*(x+17)=0 x=0 x=-17

Դաս 1

1. Լուծել հետևյալ գծային հավասարումները՝ 1) 4 +x=10 x=10-4 x=6 2) x + 5 = -3 x=-3-5 x=-1 3) 7+x=4 … More