Իմ ժամերը

Պատմություն-2Թենիս-2Գրաֆիկա-4Իսպաներեն-4Էկոլոգիա-2Անգլերեն-4Հայոց լեզու-2Գունանկար-4Գրականություն-2Մաթեմատիկա-2Պար-1Հասարակագիտություն Ազնիվ-1Երգ-1Հասարակագիտություն Դիաննա-1

Առցանց ուսուցման շրջանի անհատական պլան

Տեսադասեր՝ ըստ դասացուցակի Ես մասնակցում եմ բոլոր տեսադասերին։ Ընտանեկան մարմնամարզություն (նշել, եթե իրականացնում եք ) Ամբողջ ընտանիքս մանրամարզություն չի անում, … More

Առաջին շրջանի հաշվետվություն

Անհատական ուսումնական պլանհաճախում-բացակայություն-բաց թողած պարապմունքների լրացում սահմանված կարգով.Այս ուսումնական շրջանի ընթացքում բացակայել եմ 5-օր, օրեր կար, որոնց ընթացքում բացակայել բայց … More