Կիլիկյան Հայաստանը․ Հայկական պետականության առաջացումը Կիլիկիայում

Որտե՞ղ է Կիլիկիան և աշխարհագրական ի՞նչ շրջանների է բաժանվում։ Կիլիկիան Փոքր Ասիայի հարավ-արևելքում էր։ Միջերկրական ծովի առափնյա շրջաններից նրա տարածքը … More

Հայաստանը XI դարի երկրորդ կեսին

1. Ի՞նչ քայլեր էր իրականացնում Բյուզանդիան Հայաստանում Անի-Շիրակի թագավորության անկումից հետո։ Անի-Շիրակի թագավորության անկումից հետո Բյուզանդիան հայոց պետականությունն առհասարակ վերացնելու … More

Դասարանական աշխատանք

1.  301 թվականին Գրիգոր Լուսավորիչը ո՞ր գետում է մկրտել Տրդատ 3-ին։ Արածանի 2. Ո՞ր թվականին է տեղի ունեցել Քաղքեդոնի եկեղեցական … More

Վահանանց ապստամբություն

Ո՞րն էր «Վահանանց ապստամբության» սկսման պատճառը։ Վարդանանց պատերազմից հետո պարսից արքունիքը սկսեց հայերին սիրաշահելու քաղաքականությունը, սակայն ժամանակ առ ժամանակ շարունակում … More

Քրիստոնեության ընդունումը հայաստանում

Դասարանական աշխատանք` Հայաստանն աշխարհում առաջին երկիրն է, որն 301 թվականին ընդունեց քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն։ Աշխարհում ամենահին՝  Հայ Առաքելական եկեղեցու առաջին առաջնորդն էր Սուրբ … More

Բագրատունիներ

Բագրատունյաց արքայատոհմի կառավարման ժամանակՀայաստանը մեծ վերելք ապրեց։Բագրատունիների օրոք է Անին հռչակվել է մայրաքաղաք և դարձել ժամանակի խոշոր քաղաքներից մեկը։ Կառուցապատվել ու  ընդարձակվել … More

Հայկական լեռնաշխարհ

Ըստ ձեզ ինչպե՞ս է բնորոշվում «Հայրենիք» եզրույթը Ըստ դասագրքերի «Հայրենիքը» այն վայրն է, որտեղ ազգը դարեր շարունակ ապրում է, ստեղծում … More